Zahlavi

Biologicko-ekologické vědy

09. 04. 2021
Česko-americký tým vědců připravil protilátky s vysokou neutralizační účinností proti viru klíšťové encefalitidy. Na výzkumu se podíleli odborníci z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. ...
22. 03. 2021
Podobně jako letokruhy odrážejí věk stromů, o stáří a růstu ryb vypovídají šupiny. Také mohou prozradit leccos o změnách životního prostředí. ...
19. 03. 2021
Pohoří a nížiny. To jsou dva základní typy lokalit, které se liší rozmanitostí flóry. Vědci z Botanického ústavu AV ČR přinášejí odpověď na otázku, jak se na nich vyvíjela biodiverzita od konce poslední doby ledové. ...
18. 03. 2021
Vzhledem připomínají hlodavce, ale evolučně jsou příbuznější slonům nebo mořským sirénám. Řeč je o afrických bércounech. ...
17. 03. 2021
Citelné horko v letních měsících trápí obyvatele Česka už mnoho let. Problém to není jen z hlediska osobního komfortu, sucha zasahují především do zemědělství, a jsou tak závažným ekonomickým fenoménem. ...
10. 03. 2021
Když má kukačka klid, snese vejce do hostitelského hnízda v průměru za 16 sekund, pokud se ale majitel hnízda brání, vetřelec svou aktivitu zrychlí. Snese vejce za osm sekund, v extrémním případě dokonce za čtyři sekundy. ...

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce