Zahlavi

Biologicko-ekologické vědy

11. 10. 2023
Růst teplot a častější sucha vedou ke snižování výnosu chmele v tradičních chmelařských oblastech v Evropě. Zároveň s výnosem se snižuje obsah alfa látek, které určují chuť a hořkost piva. ...
25. 08. 2023
Bílé zoubky, tmavý kožíšek a chlupatý ocásek. Klasické ztvárnění latinského rčení nomen omen – bělozubka tmavá. Málokdo o ní asi slyšel, v České republice totiž dosud nežila. ...
07. 06. 2023
Jednobuněčná řasa, která byla více než 50 let uložená v univerzitní sbírce v německém Goettingenu, se ukázala jako skutečná evoluční podivínka. ...
18. 04. 2023
Jak optimalizovat venkovního osvětlení, aby se snížily jeho negativní dopady na živou přírodu a zdraví člověka? Pomůže k regulaci rušivého světla nová norma? ...
05. 04. 2023
Rysové byli v minulosti na našem území zcela vyhubeni. Ve 20. století však na Šumavě došlo k jejich opětovnému vysazení. Česko-bavorsko-rakouská neboli šumavská populace ztratila od svého založení asi čtvrtinu z genetické diverzity. ...
10. 02. 2023
Kdo uvnitř buňky rozhoduje a kdo poslouchá? Jak funguje vnitrobuněčná komunikace, zkoumá molekulární bioložka Alena Panicucci Zíková z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. ...

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce