Zahlavi

Biologicko-ekologické vědy

26. 10. 2020
Objevit nový druh orchidejí, který dosud ještě nikdo nepopsal, je cílem mnoha vědců. Marta Kolanowska z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR jich má na kontě bezmála tři stovky. ...
22. 10. 2020
Čolek obecný, čolek horský nebo ropucha obecná. Ještě před pár desítkami let naprosto běžní obyvatelé českých lesů, okolí říček a tůní, a to i v blízkosti měst. ...
12. 10. 2020
Cesta do tropického pralesa je snem každého dobrodruha. Českobudějovickým biologům se splnil v míře vrchovaté. Do hlubin novoguinejské džungle se během čtrnáctiletého výzkumu vydali mnohokrát. ...
01. 10. 2020
Dlouhá desetiletí sloužila oblast kolem Milovic vojákům, dnes se po ní svobodně prohánějí divocí koně, pratuři a zubři, kteří ji proměňují k nepoznání. Rezervace je rájem velkých kopytníků i unikátní výzkumnou lokalitou. ...
29. 09. 2020
Les velký skoro jako třetina celé České republiky zničily emise vznikající od třicátých let 20. století při těžbě kovů v severosibiřském průmyslovém městě Norilsk. ...
21. 09. 2020
Kolektiv autorů vedený Miloslavem Šimkem z Biologického centra AV ČR si vysloužil ocenění za přehledovou publikaci Živá půda. Dvousvazkovou knihu vydalo v roce 2019 Nakladatelství Academia. ...

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce