Zahlavi

Biologicko-ekologické vědy

10. 08. 2022
Ornitologové letos napočítali pouze 62 mláďat u 26 párů sýčků obecných. To je podobně jako v loňském roce a méně než v roce 2020. Populaci kriticky ohrožené sovy se v České republice nedaří posílit a hrozí jí vyhynutí. ...
28. 07. 2022
Jde o nejvíce prozkoumaný les v Česku. Žofínský prales v Novohradských horách se jako jeden z mála ubránil zásahům člověka, sekerám i motorovým pilám. Příroda si tady vládne sama už téměř 200 let a vědcům dává nahlédnout do jedinečného světa. ...
07. 07. 2022
Městečko Liběchov se nachází něco málo přes padesát kilometrů severně od Prahy. Jeho atmosféra je na první pohled poklidná, podobně jako hladiny řek a potůčků v nedalekém Kokořínsku. ...
01. 07. 2022
Ohrožuje je sucho a kůrovec, mizí nám před očima, jsou v krizi – říká se o lesích. Jenže v krizi je možná spíše náš pohled na lesy v podobě, jakou jsme sami vytvořili. Tématu se věnujeme v aktuálním čísle časopisu A / Věda a výzkum.
24. 06. 2022
Občas se záchrana mizejících druhů hmyzu může v našich podmínkách jevit jako boj s větrnými mlýny. Entomologové ale neklesají na mysli a snahu o přežití vzácných motýlů či brouků nevzdávají. ...
06. 05. 2022
Starat se o rodinu je dřina. Své o tom vědí nejen kukačky, ale i některé ryby, například sumečci z afrického jezera Tanganika. Péči o potomstvo proto raději přenechávají jiným. ...

Biologicko-ekologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkum v této oblasti je zaměřen na studium vztahů jak mezi organismy a prostředím, tak i mezi jednotlivými organismy; výsledky jsou využitelné v péči o životní prostředí. Studium zahrnuje terestrické, půdní a vodní ekosystémy a systémy parazit-hostitel. Výzkum je prováděn většinou na území ČR a přispívá tak k jejímu bio-ekologickému mapování. Dlouhodobá pozorování ve vybraných lokalitách se soustřeďují na typické ekosystémy studované z hlediska geobotaniky, hydrobiologie, entomologie, půdní biologie, chemie a mikrobiologie a na problematiku eutrofizace vybraných přehrad a jezer. V oblasti botaniky je studována taxonomie vyšších a nižších rostlin, zvláště řas, s využitím v oblasti ochrany přírody. Studium molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a patogenů rostlin a hmyzu je předpokladem pro rozvoj rostlinných biotechnologií v zemědělství a využití hmyzu jako modelu pro obecně biologický výzkum. Botanický ústav též pečuje o Průhonický park, který je významnou součástí českého přírodního a kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 4 vědecké ústavy s přibližně 1030 zaměstnanci, z nichž je asi 380 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce