19. 05. 2021
Místo fluorescenčních značek elektrochemické signály. I tak by v budoucnu mohla vypadat revoluce v sekvenování DNA. Mezinárodní tým vědců vedený experty z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR objevil způsob, jak efektivně mapovat složitý ...
08. 04. 2021
Začněme hádankou. Co mají společného kontaktní čočky a gel na popáleniny? Více než by člověk čekal – zaprvé speciální materiál na bázi hydrofilního polymeru, zadruhé osobu vynálezce, jenž stál u jeho zrodu, a zatřetí patent Ústavu ...
07. 04. 2021
Důležitý činitel při metabolických testech, moderátor v jaderných reaktorech, nástroj pro výrobu atomové bomby, ale údajně i zaručený pomocník po prohýřené noci. To vše je těžká voda. ...
18. 03. 2021
V plánovaném, byť prozatím odloženém návratu dětí do škol hrají důležitou roli testy. Nikoli ty z dějepisu nebo českého jazyka, ale na koronavirus SARS-CoV-2. ...
08. 02. 2021
V polovině ledna se spustil registrační systém na očkování lidí starších osmdesáti let, od prvního února se měli postupně registrovat všichni ostatní, ale to se zatím odkládá. ...
03. 02. 2021
Jen málokterá chemická reakce v organismu se obejde bez enzymů. Dokážou v molekulách rozštěpit vazby, které by se rozbít neměly. Jak to dělají? ...

Chemické vědy

Vědecká pracoviště

Chemický výzkum navazuje na tradici vytvořenou významnými českými chemiky jako Rudolfem Brdičkou, Jaroslavem Heyrovským, Františkem Šormem či Ottou Wichterlem. V teoretické i experimentální fyzikální chemii je výzkum orientován na vybrané úseky chemické fyziky, elektrochemie a katalýzy. Anorganický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových sloučenin a materiálů. Výzkum v oblasti organické chemie a biochemie se soustřeďuje zejména na medicínu a biologii s cílem vytvořit nová potenciální léčiva a dále do ekologie. V oblasti makromolekulární chemie jde o přípravu a charakterizaci nových polymerů a polymerních materiálů, které lze využít v technice, v biomedicíně a ve výrobních, zejména separačních, technologiích. Analytická chemie rozvíjí separační analytické techniky, zejména kapilární mikrometod, a dále se zaměřuje na metody spektrální. Chemicko-inženýrský výzkum je orientován na vícefázové systémy, homo- a heterogenní katalýzu, termodynamiku a moderní separační metody. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 1270 zaměstnanci, z nichž je asi 540 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce