Zahlavi

Biologie a lékařské vědy

06. 01. 2022
Jako jedna z mála na světě naklonovala myš. Nedávno se jí podařilo geneticky upravit křečka a vyzkoumat díky němu možné příčiny neplodnosti. Editace genomů u zvířat je podle Heleny Fulkové z Ústavu Experimentální medicíny AV ČR opodstatnitelná. ...
03. 01. 2022
Při plavání v rybníce či moři nám řasy a sinice obvykle nevoní, doslova ani přeneseně. Existují ale druhy mikrořas, které lidem naopak velmi prospívají. Jejich potenciál vidí vědci také třeba v průmyslu a medicíně. ...
16. 12. 2021
Akademie věd ČR se podílí na řešení krize způsobené pandemií covidu-19. V tomto přehledu naleznete stručný seznam některých z mnoha aktivit AV ČR v této oblasti. Aktuality řadíme podle data. ...
10. 12. 2021
Pandemie nemoci covid-19 sílí. Aktuálně u nás dominuje varianta VOC Delta a její subvarianty AY.*. V Česku jsou potvrzeny první případy nové mutace viru omicron, která se do světa rozšířila z Jižní Afriky. ...
09. 12. 2021
Za předpokladu, že lidé nosí respirátor a dezinfikují si ruce, se v obchodech nebo na poštách virus SARS-CoV-2 dlouho nedrží. Vědci kontrolovali povrchy, jichž se dotýkaly stovky lidí, a koronavirus neidentifikovali. ...
03. 12. 2021
O tom, že střevní mikroorganismy ovlivňují lidské zdraví, dnes nikdo nepochybuje. Vědci se nyní snaží zjistit, jak společenství bakterií vznikají a jaký dopad mají na fungovaní organismu a vznik některých onemocnění. ...

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce

-->