Zahlavi

Biologie a lékařské vědy

07. 09. 2021
Čeští vědci ze dvou ústavů Akademie věd ČR vyvinuli zcela nový typ testů na protilátky, které chrání tělo před koronavirem SARS-CoV-2. Metoda určí hladinu protilátek rychleji a přesněji než dosavadní techniky. ...
16. 08. 2021
Skokani zelení na to vyzráli! Dokázali si vytvořit strategii, při které vůbec nepotřebují samičky svého druhu. V povodí řeky Odry ostatně na žádnou žábu ženského pohlaví patřící k taxonu Pelophylax esculentus ani nenarazíte. ...
05. 08. 2021
Lepší prevence neplodnosti u žen a také určení předčasné menopauzy. Takový je cíl rozsáhlého mezinárodního výzkumu, do něhož se zapojilo 180 vědeckých institucí z celého světa. ...
04. 08. 2021
Samci mají za úkol experimentování a pokrok vpřed, samice zase zajišťují stabilitu. Že to je genderově nevyvážená představa? Ve velice hrubých obrysech to tak ale opravdu funguje. Alespoň u rostlin. ...
02. 07. 2021
Měly by nám být celoživotní oporou, přitom se už krátce po dovršení dospělosti po neznatelných krůčcích bortí. Kosti ve vztahu k osteoporóze a také obezitě zkoumá Michaela Tencerová z Fyziologického ústavu AV ČR, jež se před několika dny stala ...
28. 06. 2021
Akademie věd ČR se podílí na řešení krize způsobené pandemií covidu-19. V tomto přehledu naleznete stručný seznam některých z mnoha aktivit AV ČR v této oblasti. Aktuality řadíme podle data. ...

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce