Zahlavi

Biologie a lékařské vědy

25. 03. 2021
Preklinické studie prováděné v českých výzkumných laboratořích potvrdily, že protilátka, vyvinutá mezinárodním týmem vědců, je účinná na všechny hlavní mutace koronaviru. ...
25. 03. 2021
Alergické reakce jsou výsledkem vzpoury naší vlastní imunity. Proč se ale bouří a jak bychom ji mohli zklidnit? Napoví nejnovější výzkumy imunitních buněk. ...
25. 03. 2021
Vědci a vědkyně z pracovišť Akademie věd ČR pomáhají i v druhé vlně koronavirové nákazy. V tomto článku naleznete stručný seznam pouze některých z mnoha aktivit AV ČR v této oblasti. Aktuality řadíme podle data. ...
22. 03. 2021
Olomoučtí vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR spolu s kolegy ze třinácti zemí světa odhalili dědičný kód již třetí obiloviny – po pšenici a ječmenu už znají i genom žita. Tato znalost otevře dveře novým možnostem v jejich šlechtění. ...
04. 03. 2021
Popsaných hub jsou jen desítky tisíc, rostou jich ale miliony. K odhadu badatelé z Mikrobiologického ústavu AV ČR využili největší databázi pozorování GlobalFungi. Vznikala tři roky a pracovalo na ní třicet vědců z tohoto ústavu. ...
24. 02. 2021
Syntéza proteinů vdechuje našemu tělu život. Když se jejich „pásová výroba“ zvrtne, mohou naopak přispět k rakovinnému bujení a smrti organismu. ...

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce