Zahlavi

Biologie a lékařské vědy

19. 07. 2022
Počty nakažených u nás opět rostou. Na vině je varianta omikronu označovaná jako BA.5. Proč se šíří, přestože by ji mělo teplejší počasí během léta spíše brzdit? ...
16. 06. 2022
Otevřela nové cesty k léčbě rakoviny. Se svým mezinárodním týmem objevila, na která místa v DNA uvnitř nádorových buněk působí a kde se uchytají protinádorová léčiva, tzv. PARP inhibitory. ...
07. 04. 2022
Také rostliny prožívají intimní život. Na rozdíl od lidí nebo zvířat v něm ale moc něžností není. Co se během opylení děje v květu? Jak uvnitř oboupohlavních rostlin funguje dorozumívání? ...
08. 03. 2022
Vědeckému týmu z Ústavu molekulární genetiky AV ČR se podařilo popsat jeden z principů, kterým naše imunitní buňky rozpoznávají patogeny od tělu vlastních molekul. Rozlišování se děje díky systému, který vědci připodobňují k „zásilkové službě“. ...
02. 03. 2022
Mikrořasy jsou nadějí pro budoucnost, perspektivu mají v průmyslu, medicíně a kvalitní stravě. Tu je možné nově obohatit o další druhy mikrořasy Chlorella. ...
28. 02. 2022
Na dnešek připadá Den vzácných onemocnění. Po celém světě žije přibližně 300 milionů lidí trpících některou z těchto vážných chorob, u nichž často neznáme příčinu ani možnost léčby. Změnit se to snaží vědci po celém světě, včetně českých. ...

Biologie a lékařské vědy

Vědecká pracoviště

Cílem výzkumu je poznávání procesů v živých organismech, a to na úrovni molekul, buněk i organismů. Biofyzikální výzkum se zabývá studiem vztahu DNA – protein a vlivu faktorů životního prostředí na organismy. V oblasti molekulární genetiky a buněčné biologie jsou studovány zejména signální cesty pro spouštění reakcí a odezvy cílových genů na tyto signály; zvláštní pozornost je věnována studiu buněčných mechanismů imunitních odpovědí. Sledovány jsou rovněž genomy mikroorganismů a procesy směřující k moderním technologiím přípravy látek s definovanými biologickými účinky. V oblasti fyziologie a patofyziologie savců a člověka je výzkum zaměřen na kardiovaskulární fyziologii, neurovědy, fyziologii reprodukce a embryologii s cílem vytvořit teoretické základy preventivní medicíny. V oblasti experimentální botaniky se výzkum věnuje genetice, fyziologii a patofyziologii rostlin a moderní rostlinné biotechnologii. Sekce zahrnuje 8 vědeckých ústavů s přibližně 1930 zaměstnanci, z nichž je asi 690 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce