20. 12. 2021
Povodně, sucho, požáry, krupobití, tornáda... extrémních projevů počasí je více než dříve a máme si na ně zvykat? Budeme je někdy umět včas předpovědět a připravit se na ně? ...
17. 12. 2021
Některé opuštěné objekty, pozůstatky průmyslové, zemědělské nebo vojenské aktivity se podařilo úspěšně regenerovat. Jiné na svou případnou další šanci čekají a investoři hledají jejich další využití. Jak se v Česku nakládá s brownfieldy? ...
29. 11. 2021
Měl to být standardní oceánský seizmologický průzkum. Rozmístit na dno oceánu přístroje a z naměřených hodnot vyčíst, jak fungují zemětřesné jevy. ...
26. 11. 2021
Solar Orbiter už jednadvacet měsíců putuje vesmírným prostorem. Mise sondy odstartovala v únoru 2020 zážehem nosných raket na floridském mysu Cape Canaveral. Dlouhodobý projekt nyní brzy vstoupí do své hlavní, vědecké fáze. ...
12. 10. 2021
Podzim je v plném proudu a počasí ještě stále přeje procházkám po lese spojeným s oblíbeným hledáním hub. Houbaření patří dlouhodobě k nejoblíbenějším kratochvílím obyvatel naší země. Jsou ale houby zdravé? ...
04. 06. 2021
Nadměrné srážky a zemětřesení. Dva faktory, které samy o sobě či při vzájemné kombinaci mohou vyústit v ničivé sesuvy a znamenat smrt mnoha lidí i obrovské ekonomické škody. ...

Vědy o Zemi

Vědecká pracoviště

Výzkum ve vědách o Zemi je soustředěn na dvě hlavní oblasti: globálně kontinentální fyzikální a geologické problémy složení, struktury a vývoje zemského tělesa, včetně jeho plynného obalu, a lokálně regionální vlastnosti vnitřní struktury území České republiky, jež představuje unikátní geologickou formaci v Evropě. Historie českých a moravských geologických jednotek, oscilace klimatu a environmentální proměny v nedávné geologické minulosti jsou předmětem rostoucího zájmu, stejně tak jako paleomagnetismus, paleontologie a procesy v horninovém prostředí vyvolané lidskou činností. Studují se příčiny indukovaných seismických vln, je mapována kontaminace půdy a sedimentů, jsou vyhledávány a vyšetřovány lokality vhodné jako případná úložiště radioaktivních odpadů. Přechodové a horní vrstvy atmosféry jakož i bližší okolí Země jsou zkoumány především z globálního hlediska fyziky jejího plynného obalu, zatímco klimatické předpovědi a studium dlouhodobých změn atmosférické cirkulace jsou omezeny převážně na oblast střední Evropy. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 430 zaměstnanci, z nichž je asi 185 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce