15. 10. 2020
Nejen odborníci si 17. října připomenou Mezinárodní den archeologie. Obvykle mají tuzemské instituce připravený bohatý program pro všechny návštěvníky. Ti ale letos víkend spíše stráví v bezpečí svých domovů či zahrad. ...
14. 10. 2020
Celkem 165 krabic plných knih, vážících dohromady přes dvě tuny, dnes dorazilo z Izraele do depozitáře Knihovny Akademie věd v Jenštejně u Prahy. ...
18. 08. 2020
Od představení daguerrotypie před 181 lety prošlo fotografování dlouhým vývojem a mnohé snímky se za tu dobu staly významnými památkami. Na výzkum fotografie se zaměřuje Ústav dějin umění AV ČR. ...
01. 06. 2020
K poznání archeologie už nemusíte jen listovat v těžkých knihách a chodit do muzeí. Díky novému pojetí správy a prezentace českého historického dědictví ji můžete pozorovat přímo z pohodlí domova – od počítače. ...
07. 05. 2020
Co cítí archeolog při nálezu pravěkých kostí? V čem jsou mylné naše romantické představy o lovcích mamutů? A může být vědecká práce punk? ...
06. 03. 2020
Tomáš Garrigue Masaryk nejen jako politik a státník, ale i v roli profesora, vědce, manžela nebo otce. Zkrátka jako muž, jenž daleko překročil svou dobu veřejným působením i soukromým životem. ...

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce