28. 12. 2020
Dvě věže Týnského chrámu jsou nepostradatelnou dominantou pražského Staroměstského náměstí. Na procházku po historických milnících stavby se zastávkami u významných či zajímavých prvků jsme se vydali s historikem Jiřím Roháčkem z Ústavu dějin ...
22. 12. 2020
Zkušenosti židovských a romských rodin, které čelily hrůzám holokaustu, se prolínají a do určité míry podobají. O genocidě Romů a Sintů za druhé světové války se toho ví méně než o genocidě Židů. ...
18. 12. 2020
Za zdmi břevnovského kláštera jsou ukryty mnohé poklady. Dlouhá léta v jedné z místností visel bez povšimnutí obraz původně přisouzený neznámému umělci. ...
09. 12. 2020
Desátého prosince si svět připomene Den lidských práv. Právě tento den před dvaasedmdesáti lety odhlasovalo pět desítek členských zemí OSN deklaraci zajišťující rovná práva a svobody pro všechny lidi. ...
04. 11. 2020
Bitvu z osmého listopadu roku 1620 si Češi dlouho připomínali jako národní tragédii, po níž následovala doba temna. Jaká byla skutečnost? ...
03. 11. 2020
Co přesně se stalo krátce po válce v červnu 1945 v Postoloprtech na Lounsku? Proč a jak tam zemřely stovky sudetských Němců včetně dětí? Jakou roli v našich dějinách hrají převlékači kabátů, dvojití agenti a statečné ženy v odboji? ...

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce