10. 06. 2024
Kosti, keramické střepy a šperky archeologům napovídají o dávné minulosti. Naopak útržky staletých textilií se odborníkům zdály dlouho zcela bezcenné. Přitom i „hadry“, jak se jim někdy přezdívá, poskytují o historii jedinečná svědectví. ...
24. 05. 2024
Trasa chybějícího úseku Pražského okruhu D1 – Běchovice vede oblastí, kterou procházeli a osidlovali lidé už od pravěku. Dnes místo znovu ožilo čilým pracovních ruchem. ...
16. 05. 2024
Zhruba 900 let ležely pod povrchem, až je na zoraném poli zcela náhodou nalezla žena na procházce. Více než dvě tisícovky mincí původně spočívaly v keramické nádobě, nyní ležely roztroušené na půdě i pod ní. ...
23. 01. 2024
Před více než 300 000 lety se v Africe vyvinul anatomicky moderní člověk. Odtamtud putoval do Asie a Evropy. Jeho genetické stopy prozkoumává už více než čtvrtstoletí evoluční antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu AV ČR. ...
21. 12. 2023
Prožívání Vánoc za socialismu, básničky psané na vojně, dětství v meziválečné Vídni nebo první lásky na pozadí sovětské okupace v šedesátém osmém. Banální historky obyčejných lidí? Naopak. ...
11. 12. 2023
Válka na Ukrajině, brutální terorismus Hamásu a odvetné bombardování Gazy… Aktuální tragické události rámovaly čtyřdenní mezinárodní konferenci o výzkumu holokaustu, která se konala v listopadu 2023 v Praze. ...

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce