01. 06. 2020
K poznání archeologie už nemusíte jen listovat v těžkých knihách a chodit do muzeí. Díky novému pojetí správy a prezentace českého historického dědictví ji můžete pozorovat přímo z pohodlí domova – od počítače. ...
07. 05. 2020
Co cítí archeolog při nálezu pravěkých kostí? V čem jsou mylné naše romantické představy o lovcích mamutů? A může být vědecká práce punk? ...
06. 03. 2020
Tomáš Garrigue Masaryk nejen jako politik a státník, ale i v roli profesora, vědce, manžela nebo otce. Zkrátka jako muž, jenž daleko překročil svou dobu veřejným působením i soukromým životem. ...
02. 03. 2020
Podobá se parku, který byl založen přes noc na místě dříve prázdném, kam je nutno dovézt stromy i trávník a čekat, zda se kořeny uchytí. ...
24. 02. 2020
Hradiště, tedy opevněná sídliště vznikala na našem území tisíce let. Tvoří tak nedílnou součást české historie. Přestože se jejich výzkumem zabývá celá řada odborníků, ještě nikdo se nepokusil zmapovat všechna tato osídlení komplexně. ...
21. 02. 2020
Spojenectví, krize, odcizení. Tak by se dal na první pohled charakterizovat vývoj francouzsko-izraelských vztahů po druhé světové válce. Ve skutečnosti byly vzájemné postoje obou zemí v inkriminovaném období mnohem komplikovanější. ...

Historické vědy

Vědecká pracoviště

Úkolem ústavů této sekce je výzkum českých dějin v mezinárodním kontextu. Dva archeologické ústavy (v Praze a v Brně) se věnují pravěkým a středověkým dějinám Čech, resp. regionu středního Podunají od paleolitu po období Velké Moravy. Kromě tradičních metod a záchranného terénního výzkumu se rozvíjí i prostorová archeologie. Historický výzkum, který je rovněž zastoupen dvěma ústavy, se zabývá vybranými kapitolami českých dějin od raného středověku. Souhrnným rozsáhlým projektem je zde příprava Biografického slovníku českých zemí. Pro novější období a zejména pro zmapování klíčových událostí v letech 1938-45, 1948 či 1968 je důležité kritické publikování dříve nepřístupných pramenů. Do této sekce se soustřeďuje i studium dějin vědy, vědeckých institucí i významných osobností vědy. Uměnovědné bádání se soustřeďuje na dokončení mnohasvazkových Dějin českého výtvarného umění a na Topografii uměleckohistorických památek. Posláním Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je vedle výzkumu a ochrany pramenné základny k dějinám vědy a kultury v českých zemích obecně i specifický výzkum spisů prvního prezidenta naší republiky a jejich kritické vydávání. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 410 zaměstnanci, z nichž je asi 240 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce