Archeologická evaluační komise

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Sekretariát: 
Ing. Alice Stará
Tel.: 221 403 273, 221 403 282
e-mail: aek@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Kancelář Akademie věd ČR,
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Bytová komise AV ČR

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Odborná tajemnice:

 •  

Tajemnice:

 •  

 

Sídlo sekretariátu:
Národní 3, 117 20 Praha 1
Tel.: 221 403 869
e-mail: furbacherova@ssc.cas.cz

Ediční rada AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Tajemnice:
Irena Proroková
tel.: 221 403 314
e-mail: prorokova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:
 
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Ekonomická rada AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Tajemnice:

Ing. Libuše Velichová
tel.: 221 403 486
e-mail: velichova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Ekonomický odbor
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise Akademické prémie – Praemium Academiae

Předsedkyně:

 • Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR)

Členové:

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Orientální ústav AV ČR)
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Vědecká rada AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Biologické centrum AV ČR)
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

 

Tajemnice:
Kateřina Křížová
Tel.: 221 403 415
E-mail: krizova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise prémie Lumina quaeruntur

Předsedkyně:

 • Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR)

Členové:

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Orientální ústav AV ČR)
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Vědecká rada AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Biologické centrum AV ČR)
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)
 • prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity)

 

Tajemnice:
Gabriela Moldrzyková
Tel.: 221 403 508
E-mail: moldrzykova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise Prémie Otto Wichterleho

Předsedkyně:

 • Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR)

Členové:

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Orientální ústav AV ČR)
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Vědecká rada AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Biologické centrum AV ČR)
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)

 

Tajemnice:
Kateřina Křížová
Tel.: 221 403 415
E-mail: krizova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů

Předsedkyně:

 • Ing. Jana Bludská, CSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR)

Členové:

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Orientální ústav AV ČR)
 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (Vědecká rada AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
 • prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Biologické centrum AV ČR)
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)Tajemník:
Mgr. Jana Teplá, Ph.D.
tel.: 221 403 424
e-mail: tepla@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Komise pro energetiku AV ČR

Předseda:

 •  

 Místopředseda:

 •  

 Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemník:
Mgr. Iva Raitermanová
tel.: 221 403 218
e-mail: raitermanova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:
Sekretariát vědní oblasti věd o neživé přírodě
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Stanoviska komise:
Stanovisko Energetické komise AV ČR k ukončení činnosti uhelných bloků v ČR (18. 2. 2021)

Komise pro hodnocení výzkumné činnosti týmů a pracovišť AV ČR

Předseda:

 •  

 Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Tajemnice:
Mgr. Jarmila Tiosavljevičová
tel.:  221 403 339
e-mail: tiosavljevicova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise pro informační technologie AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

 Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemník:
Mgr. Iva Raitermanová
tel.: 221 403 218
e-mail: raitermanova@kav.cas.cz 


Sídlo sekretariátu:
Sekretariát vědní oblasti o neživé přírodě
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise pro mezinárodní poradní sbory

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
tel.: 221 403 407
e-mail: opv@kav.cas.cz

Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Denisa Jetelinová
tel.: 221 403 354
e-mail: jetelinova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Jana Teplá, Ph.D.
tel.: 221 403 424
e-mail: tepla@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu: 
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
Komise pro spolupráci s vědeckými společnostmi AV ČR

Předsedkyně:

 • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Akademická rada AV ČR, Ústav pro jazyk český AV ČR)

Členové:

 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • doc. RNDr. David Honys, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Ústav experimentální botaniky AV ČR)
 • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (Akademická rada AV ČR, Sociologický ústav AV ČR)
 • doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., DrSc. (Rada vědeckých společností)
 • doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. (Rada vědeckých společností)
 • doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Rada vědeckých společností)
 • doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. (Rada vědeckých společností)

 

Sekretariát:
Ivana Svobodová
Národní 3, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 403 478
mail: rvs@kav.cas.cz

Komise pro vědecké informace AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Lucie Staňová
tel.: 221 403 472
e-mail: stanova@kav.cas.cz  

Sídlo sekretariátu:
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Komise pro životní prostředí

Předseda:

 •  

Místopředsedové:

 •  
 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Ing. Vlasta Švecová, Ph.D.
tel.: 241 062 669
e-mail: vlasta.svecova@iem.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Kancelář Akademie věd AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1


Statut komise

Dokumenty KŽP

Odborné akce:

Stanoviska Komise

 

Semináře KŽP

Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k návrhu Národního plánu obnovy

Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně

Předseda:

 •  

Místopředsedové:

 •  
 •  
 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1


Dokumenty:
Zařazování pracovníků do 5. kvalifikačního stupně – seznam požadovaných podkladů (pro pracoviště AV ČR, omezený přístup)
Interní stránky Koordinační komise (pro členy, omezený přístup)


Sdělení:
Termín nejbližšího zasedání Koordinační komise: 25. listopadu 2020

Koordinační rada hodnocení

Předseda:

 • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR)

Místopředsedkyně:

 • doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Vědecká rada AV ČR, Univerzita Karlova v Praze)

Členové:

 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (Vědecká rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR)
 • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (Vědecká rada AV ČR, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • prof. Jan Řídký, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR)
 • prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Biofyzikální ústav AV ČR)Tajemnice:
Mgr. Jarmila Tiosavljevičová
tel.: 221 403 339
e-mail: tiosavljevicova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Majetková komise AV ČR

Předseda:

 • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Ústav pro českou literaturu AV ČR)

Místopředseda:

 • RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR)

Členové:

 • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR)
 • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Akademická rada AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. (Akademická rada AV ČR, Orientální ústav AV ČR)
 • PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR, Vědecká rada AV ČR, Filosofický ústav AV ČR)
 • JUDr. Jiří Malý (Středisko společných činností AV ČR)

Návrh časového harmonogramu projednávání majetkoprávních úkonů v roce 2021

Projednávání majetkoprávních úkonů pracovišť AV ČR se předpokládá v těchto termínech:

budou projednány v Majetkové komisi AV ČR dne

5.1.
(úterý)
2. 2.
(úterý)
2. 3.
(úterý)
20. 4.
(úterý)
18. 5.
(úterý)
15. 6.
(úterý)
20. 7.
(úterý)
31. 8.
(úterý)
5. 10.
(úterý)
9. 11.
(úterý)

a předloženy Akademické radě AV ČR dne

12. 1.
(úterý)
9. 2.
(středa)
9. 3.
(úterý)
27. 4.
(úterý)
25. 5.
(úterý)
22. 6.
(úterý)
27. 7.
(úterý)
7. 9.
(úterý)
12. 10.
(úterý)
16. 11.
(úterý)

Projednání neodkladných záležitostí mimo stanovený harmonogram bude řešeno individuálně.

 

Odborná tajemnice:
Mgr. Martina Svobodová (Kancelář AV ČR)
telefon: 221 403 358, 734 763 118
e-mail: svobodovam@kav.cas.cz

Tajemnice:
Mgr. Katarína Mocková
tel.: 221 403 449
e-mail: mockova@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Národní 3, 117 20 Praha 1

Rada Programu na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Tajemnice:
Kateřina Křížová
tel.: 221 403 415
e-mail: krizova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Rada pro akademická média a popularizaci AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Kolegium popularizátorů a pracovníků PR – pracovní skupina Rady pro akademická média a popularizaci AV ČR

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 


Odborná tajemnice:
Bc. Markéta Wernerová
tel.: 221 403 513
e-mail: wernerova@ssc.cas.cz

Tajemnice:
Irena Proroková
tel.: 221 403 314
e-mail: prorokova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Rada pro kosmické aktivity AV ČR
Předseda:    
 •  
Místopředseda:
 •  
Členové:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
Tajemník:
Mgr. Iva Raitermanová
tel.: 221 403 218
e-mail: raitermanova@kav.cas.cz 
 

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát vědní oblasti o neživé přírodě
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
 

 

Rada pro nákladné přístroje AV ČR

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Tajemnice:
Gabriela Moldrzyková
tel.: 221 403 508
e-mail: moldrzykova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu: 
Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Rada pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje

Předseda:

 •  

Místopředsedaa:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Lyudmyla Tysyachna
tel.: 221 403 461
e-mail: tysyachna@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář AV ČR
Národní 3, 110 00 Praha 1

 

Rada pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Odborná tajemnice:
Tereza Vizinová
tel.: 221 403 882
E-mail: vizinova@ssc.cas.cz

Tajemnice:
Jana Klečáková
Tel.:  221 403 333
E-mail: klecakova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1, Česká republika

CeTTAV
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Externí člen:

 •  

 

Tajemnice:
Ing. Zdena Tejkalová
tel.: 221 403 458
E-mail: tejkalova@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Správní odbor Kancelář AV ČR
Národní 3
117 20 Praha 1

 

Rada pro využívání duševního vlastnictví AV ČR

Předseda:

 •  

Místopředseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Externí poradci:

 •  
 •  

 

Odborný tajemník:
Ing. Jakub Hruška
Tel.: 221 403 892
E-mail: rvdv@ssc.cas.cz

 

Tajemnice:
Jana Klečáková
Tel.:  221 403 333
E-mail: klecakova@kav.cas.cz


Sídlo sektretariátu: 
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1, Česká republika

CeTTAV
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1

Rada pro zahraniční styky AV ČR

Předseda:

 •  

 Místopředseda:

 •  

 Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:    
Mgr. Julie Smilnická
tel.: 221 403 421
e-mail: smilnicka@kav.cas.cz

 

Sídlo sekretariátu:
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Rada Strategie AV21

Předseda:

 •  

Členové:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Tajemnice:
Mgr. Leona Pejcharová
tel.: 221 403 458
e-mail: pejcharova@kav.cas.cz


Sídlo sekretariátu:

Odbor podpory vědy
Kancelář AV ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Rezortní odborná komise AV ČR pro schvalování projektů pokusů na zvířatech

Předseda:

 • MVDr. Jan Honetschläger (Ústav molekulární genetiky AV ČR)

Místopředseda:

 • Ing. Martin Kváč, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR)

Členové:

 • MVDr. Kristýna Bílková (Fyziologický ústav AV ČR)
 • MUDr. Michal Hofer, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR)
 • Mgr. Lucie Janečková, Ph.D. (Ústav molekulární genetiky AV ČR)
 • RNDr. Zuzana Jirásková-Zákostelská, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
 • Mgr. Jiří Klíma, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR)
 • Ing. Martin Kváč, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR)
 • Andrej Litvinec, Ph.D. (Ústav experimentální medicíny AV ČR)
 • RNDr. Lenka Maletínská, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
 • prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR)

Sídlo sekretariátu:
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
tel.: 241 063 173
e-mail: jan.honetschlager@img.cas.cz