Ředitelé pracovišť AV ČR (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. a) Stanov AV ČR)
 1. Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 2. doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka Biofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., členka Vědecké rady AV ČR
 3. Mgr. Michal Bursa, Ph.D., ředitel Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
 4. doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.
 5. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., ředitel Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
 6. Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D., ředitelka Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 7. RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 8. Ing. Josef Foldyna, CSc., ředitel Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.
 9. Ing. František Foret, CSc., DSc., ředitel Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 10. PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 11. prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c., ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i.
 12. RNDr. Filip Hartvich, Ph.D., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 13. Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 14. prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc., ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 15. prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D., ředitel Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
 16. prof. RNDr. Radan Huth, Dr.Sc., ředitel Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 17. doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc., ředitel Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 18. doc. Mgr. Marek Kapička, Ph.D., ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
 19. PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc., ředitel Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 20. Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.
 21. prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 22. MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 23. Ing. Jiří Kotek, Dr., ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 24. Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 25. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc., ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 26. Ing. Michal Kubelka, CSc., ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 27. doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D., ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.
 28. Ing. Kamil Lang, CSc., DSc., ředitel Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 29. prof. Ing. Josef Lazar, Dr., ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR
 30. prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 31. RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 32. Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
 33. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., ředitel Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
 34. prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 35. doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D., ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 36. doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 37. prof. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 38. PhDr. Martin Prošek, Ph.D., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 39. RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 40. RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 41. prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc. DSc., ředitel Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 42. Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., ředitel Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 43. PhDr. Petr Šámal, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 44. RNDr. Aleš Špičák, CSc., ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 45. Ing. Michal Šyc, Ph.D., ředitel Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 46. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 47. Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.
 48. doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D., ředitel Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.
 49. doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 50. Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
 51. doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.
 52. doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
 53. PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D., ředitel Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 54. doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Volení zástupci pracovišť AV ČR (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. b) Stanov AV ČR)
 1. doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 2. Ing. Manuel Acosta, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 3. prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 4. PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., člen předsednictva Akademické rady AV ČR a předseda Vědecké rady AV ČR
 5. Mgr. Jan Bartoš, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 6. Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., Orientální ústav AV ČR, v. v. i., místopředseda AV ČR a člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 7. RNDr. Martin Bilej, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., místopředseda AV ČR a člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 8. Ing. Michal Blaháček, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 9. Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 10. RNDr. Martina Boháčová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 11. doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 12. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 13. prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 14. doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 15. RNDr. Jan Burjánek, Ph.D., Geofyzikální ústav AVČR, v. v. i.
 16. doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 17. prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 18. Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 19. doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 20. RNDr. Michal Červinka, Ph.D., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 21. RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 22. Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 23. RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 24. PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 25. doc. RNDr. Pavel Dráber, DSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 26. RNDr. Michael Dušek, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 27. Mgr. Barbora Duží, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 28. Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 29. RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., DSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 30.  doc. RNDr. Martin Falk, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 31. RNDr. Antonín Fejfar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 32. doc. Petr Filip, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
 33. RNDr. Dominik Filipp, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 34. prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 35. RNDr. Martin Gregor, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 36. Ing. Mgr. Daniel Hadraba, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 37. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 38. PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 39. RNDr. Zuzana Haniková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 40. RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., místopředseda AV ČR a člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 41. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 42. Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 43. prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., člen Vědecké rady AV ČR
 44. prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 45. prof. RNDr. David Honys, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 46. MUDr. Ondrej Horváth, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 47. RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 48. Ing. Klára Hoyerová, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 49. prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 50. Mgr. David Hradil, Ph.D., Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 51. Mgr. Jan Hrček, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 52. Ing. Martin Hron, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 53. RNDr. Jan Hrušák, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 54. Mgr. Martin Hubálek, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 55. prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 56. Ing. Tomáš Chráska, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 57. Ing. Pavel Janáček, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 58. Ing. Pavel Jurák, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 59. Ing. Christelle Kadlec, Dr., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 60. doc. RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 61. Mgr. Jiří Kaleta, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 62. RNDr. Stanislav Kamba, CSc., DSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 63. Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 64. Ing. Pavel Karásek, Ph.D., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 65. prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 66. Dr. Zuzana Kečkéšová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 67. doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
 68. RNDr. Mariana Klementová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 69. PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 70. Mgr. Michael Komm, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 71. doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 72. doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 73.  RNDr. Aleš Kovařík, CSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 74. doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 75. Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 76. prof. Ing. PD. Petr Krtil, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 77. RNDr. Filip Křížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 78. PhDr. Alena Křížková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 79. PharmDr. Šárka Kubinová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 80. RNDr. Eva Kudová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 81. doc. Alexander Kupčo, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 82. Ing. Richard Laga, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 83. Ing. Ján Lančok, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 84. RNDr. Zdeněk Lánský, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 85. RNDr. Vít Latzel, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 86. prof. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 87. prof. Dr. Julia Mildorfova Leventon, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 88. Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 89. prof. Ing. Martin Lísal, DSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 90. RNDr. Hana Lísalová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 91. prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 92. RNDr. Jiří Macas, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 93. MUDr. Libor Macůrek, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 94. doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 95. JUDr. Jiří Malý, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
 96. RNDr. Jana Martínková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 97. Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 98. doc. RNDr. Eva Mihóková, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 99. Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 100. Mgr. lva Mozgová, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 101. RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 102. Ing. Jakub Mrázek, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 103. Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., místopředsedkyně AV ČR a členka předsednictva Akademické rady AV ČR
 104. doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 105. prof. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 106. Mgr. Jana Nosková, Ph.D., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 107. Mgr. David Novák, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 108. RNDr. Petr Novák, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 109. Ing. Dalia Obrazová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 110. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 111. MUDr. Jiří Paleček, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 112. Mgr. Marian Pavelka, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 113. M.A. Veronika Pehe, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 114. Mgr. Jan Perner, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 115. Ing. Iva Pichová, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 116. PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 117. Ing. Jiří Plešek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 118. Ing. Radek Pohl, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 119. doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 120. Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D., DSc., Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 121. prof. RNDr. Martin Reichard, Ph.D., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
 122. Ing. Dominik Rejman, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 123. Mgr. Kateřina Rohlenová, Ph.D., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 124. RNDr. Pavel Rössner, Ph.D., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 125. RNDr. Zuzana Roxerová, Ph.D., Geofyzikální ústav AVČR, v. v. i.
 126. prof. Jan Řídký, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., místopředseda AV ČR a člen předsednictva Akademické rady AV ČR
 127. Ing. Zdeňka Sedláková, CSc., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 128. Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 129. Ing. Kamil Souček, Ph.D., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 130. Ing. Jan Souček, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 131. doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 132. prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 133. prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 134. prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.,   Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 135. doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 136. prof. Ing. Peter Šebo, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 137. Ing. Martin Šperl, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 138. Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 139. PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 140. RNDr. Helena Štorchová, DSc., Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 141. Ing. Petr Tichavský, DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 142. Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 143. doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 144. PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 145. doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 146. PhDr. Luboš Velek, Ph.D., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 147. PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR, v. v. i.
 148. RNDr. Petra Veselá, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 149. Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 150. Mgr. Petr Vodička, Ph.D., Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
 151. prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., člen Akademické rady AV ČR
 152. prof. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 153. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
 154. doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 155. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 156. Ing. Mária Zedníková, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 157. prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 158. Ing. Olga Zimmermannová, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 159. Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Představitelé vysokých škol jmenovaní Radou vysokých škol (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. c) Stanov AV ČR)
 1. Ing. Přemysl Fitl, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická
 2. PhDr. Petr Just, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha
 3. doc. Ing. František Hnilička, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze
 4. JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, Policejní akademie ČR v Praze
 5. doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 6. doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Univerzita Karlova
 7. doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.,   Vysoké učení technické v Brně
 8. doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., Ostravská univerzita
 9. doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D., Univerzita Pardubice
 10. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, Západočeská univerzita v Plzni
 11. JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D., Univerzita Karlova
 12. doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava
 13. RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 14. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 15. prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., Univerzita Karlova
Zástupci státních orgánů jmenovaní vládou České republiky (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. d) Stanov AV ČR)
 1. Ing. Martina Dvořáková, Ministerstvo kultury ČR
 2. prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 3. Mgr. Jana Havlíková, Úřad vlády ČR
 4. prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Úřad vlády ČR
 5. JUDr. Václav Kobera, Ministerstvo dopravy ČR
 6. Ing. Petr Očko, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 7. Mgr. Jan Radoš, Ministerstvo zemědělství ČR
 8. Ing. Marek Rojíček, Ph.D., Český statistický úřad
 9. prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Zástupci průmyslu, obchodních kruhů a bank, zvolení LIX. zasedáním AS (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. e) Stanov AV ČR)
 1. RNDr. Jan Berka, F. Hoffmann-La Roche Ltd
 2. Ing. Pavla Břečková, Ph.D., AUDACIO a.s.
 3. Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr.h.c., Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 4. Ing. Hana Huntová, Sdružení agentur pro výzkum trhu a veř. mínění SIMAR
 5. Mgr. Petr Chládek, Jihomoravské inovační centrum
 6. Ing. Libor Kraus, COMTES FHT a. s.
 7. doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc., Rigaku lnnovative Technologies Europe s.r.o.
 8. Ing. Jan Procházka, Ph.D., Advanced Materials-JTJ s.r.o.
 9. RNDr. Petr Střelec, Thermo Fisher Scientific Brno, s. r. o.
 10. Ing. Jiří Vyskočil, CSc., HVM Plasma, s. r. o.
Významní domácí a zahraniční vědci, zvolení LIX. zasedáním AS (kategorie podle čl. 11 odst. 1 písm. f) Stanov AV ČR)
 1. prof. Dr. Wilhelm Ansorge, dr. h. c., European Molecular Biology Laboratory
 2. doc. Daniel Berounský, Ph.D., Univerzita Karlova
 3. prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, Ph.D., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 4. doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., Technická univerzita v Liberci
 5. prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Vědecká rada Akademie věd ČR, místopředseda Vědecké rady AV ČR
 6. prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr.rer.nat., Institute of Science and Technology Austria
 7. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., Vysoká škola ekonomická v Praze
 8. prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 9. prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D., Univerzita Karlova
 10. prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D., Masarykova univerzita
 11. prof. Ing. Zdeněk Kůs, Dr., Technická univerzita v Liberci
 12. prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula, dr. h. c., Universität Regensburg
 13. doc. RNDr. František Němec, Ph.D., Univerzita Karlova
 14. Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Institut für Slawistik der Universität Wien, člen Vědecké rady AV ČR
 15. prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 16. doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická Praha
 17. prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze
 18. prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice, člen Vědecké rady AV ČR
 19. prof. RNDr. Tomáš Šikola, Vysoké učení technické v Brně
 20. JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., Evropský soud pro lidská práva
 21. prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., Univerzita Karlova
 22. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc., Univerzita Karlova
 23. prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., České vysoké učení technické v Praze
 24. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice, člen Vědecké rady AV ČR
 25. prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., Masarykova univerzita
Členové Akademického sněmu podle čl. 11 odst. 2 Stanov AV ČR
 1. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., předsedkyně AV ČR
 2. Ing. Jana Bludská, CSc., členka Akademické rady AV ČR   
 3. PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, členka Akademické rady AV ČR      
 4. RNDr. Štefan Vajda, CSc., Dr., habil., člen Akademické rady AV ČR