Předseda

doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav AV ČR, člen Akademické rady AV ČR

Místopředsedkyně

Ing. Magdaléna Vecková, Knihovna AV ČR, v. v. i.

Členové

  • Ing. Jana Bludská, CSc. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., členka Akademické rady AV ČR
  • Mgr. Soňa Ehlerová, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Ing. Vladimír Ždímal, Dr., Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Tajemnice

Mgr. Dagmar Škabradová, Kancelář AV ČR


Sekretariát

Národní 3, 110 00 Praha 1
telefon: 221 403 261
e-mail: wolfova@kav.cas.cz