Sekretariát Dozorčí komise AS AV ČR

Akademie věd ČR
Národní 3
117 20 Praha 1
 
 

Tajemník

Ing. Ladislav Pavlík
telefon: + 420 221 403 515
fax: +420 221 403 213
e-mail: pavlik@kav.cas.cz