Mobilitní projekty

  • Průběžná zpráva za stávající rok - doc
  • Průběžná zpráva projektu, jehož doba realizace byla prodloužena do r. 2020 (původní doba realizace do r. 2019) - doc
  • Závěrečná zpráva za stávající rok - doc

Projekty Mobility Plus

  • Průběžná zpráva za stávající rok - doc
  • Průběžná zpráva projektu, jehož doba realizace byla prodloužena do r. 2020 (původní doba realizace do r. 2019) - doc
  • Závěrečná zpráva za stávající rok - doc

Rumunsko

  •  Application form - doc