Mobilitní projekty a projekty Mobility Plus od roku 2025

Na základě uzavřené bilaterální dohody o vědecké spolupráci s francouzskou CNRS je možné od 28. 6. 2024 do 30. 9. 2024 podávat návrhy projektů mezinárodní spolupráce v rámci programů projektů Mobility Plus (MPP). Realizace schválených projektů začne od 1. 1. 2025.

Na základě uzavřených bilaterálních dohod o vědecké spolupráci bylo od 15. 4. 2024 do 10. 6. 2024 možné podávat návrhy projektů mezinárodní spolupráce s níže uvedenými zahraničními partnerskými organizacemi AV ČR v rámci programů Mobilitních projektů (MP) a projektů Mobility Plus (MPP). Realizace schválených projektů začne od 1. 1. 2025.

Náhled formulářů návrhů projektů je k dispozici zde:  

Kompletní návrhy projektů v českém nebo anglickém jazyce musí být odevzdány v aplikaci KIS a současně prostřednictvím datové schránky AV ČR (ID fr6adt5) do stanoveného termínu. Návrhy projektů podané jiným způsobem nebudou považovány za řádně podané a budou vyřazeny z formálních důvodů.

Veškeré informace o podmínkách podávání návrhů projektů a kontakty na odpovědné referenty Odboru mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR naleznete v příslušných callech:

Mobilitní projekty (MP)

Lotyšsko – Latvian Academy of Sciences (LZA)
Doba řešení projektů: 2025–2027
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde 

Projekty Mobility Plus (MPP)

Bulharsko – Bulgarian Academy of Sciences (BAS)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Čína – National Natural Science Foundation of China (NSFC)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde 

Egypt – The Academy of Scientific Research and Technology (ASRT)
Doba řešení projektů: 2025–2027
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Francie – Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde 

Indie – Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde 

Itálie – National Research Council of Italy (CNR)
Doba řešení projektů: 2025–2027
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Japonsko – Japan Society for Promotion of Sciences (JSPS)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Mongolsko – Mongolian Academy of Sciences (MAS)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Německo – German Academic Exchange Service (DAAD)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde 

Slovensko – Slovak Academy of Sciences (SAV)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Tchaj-wan – Academia Sinica (AS)
Doba řešení projektů: 2025–2026
Znění podmínek (call) pro podávání návrhů projektů naleznete zde

Informace o zpracování osobních údajů (Privacy Policy) naleznete zde