Stravné a kapesné pro rok 2024 vyplácené zahraničním pracovníkům přijatým na pracovištích AV ČR na základě bilaterálních dohod o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními organizacemi (aktualizace 8. 2. 2024). 

Informace o zpracování osobních údajů (Privacy Policy) pro Mobilitní projekty a projekty Mobility Plus. 

Seznam zemí s bezvízovým stykem - Ministerstvo zahraničních věcí

Očkování do zahraničí - Vakciny.NET

Konzulární informační servis MZV ČR pro cesty do zahraničí - Ministerstvo zahraničních věcí

European Science Foundation ve spolupráci s časopisem SCIENCE otevřela v květnu 2002 nový portál na pomoc mladým vědeckým pracovníkům - http://sciencecareers.sciencemag.org/