INFROMACE KE ZMĚNÁM V ŘEŠENÍ MOBILITNÍCH PROJEKTŮ A PROJEKTŮ MOBILITY PLUS V SOUVISLOSTI S COVID-19 naleznete zde a zde

STRAVNÉ A KAPESNÉ PRO ROK 2021 vyplácené zahraničním pracovníkům přijatým na pracovištích AV ČR na základě bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními organizacemi

Seznam zemí s bezvízovým stykem - Ministerstvo zahraničních věcí

Očkování do zahraničí - Vakciny.NET

Konzulární informační servis MZV ČR pro cesty do zahraničí - Ministerstvo zahraničních věcí

European Science Foundation ve spolupráci s časopisem SCIENCE otevřela v květnu 2002 nový portál na pomoc mladým vědeckým pracovníkům - http://sciencecareers.sciencemag.org/