Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, studijních pobytů, nebo účastí na konferencích. 

Argentina, ArménieBelgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USAVelká Británie, Vietnam

 

 

 

Argentina

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu.

Národní rada pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

  • doba realizace: 2 roky
  • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

                                                                                               

Arménie

                                              Mgr. Markéta Říhová                                        

 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA)

Národní akademie věd Arménské republiky

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a NAS RA a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Belgie

Mgr. Denisa Zemanová

Research Foundation – Flanders (FWO) – Vlámsko

Projekty Mobility Plus s FWO (MPP-FWO)

 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021–2022 naleznete zde
 • spolupráce v období 2021-2022 bude odlišná od té předchozí - finanční příspěvek českému řešitelskému týmu bude poskytnut ze strany AV ČR, a to pouze na mobilitu (tj. na pobytové náklady a na mezinárodní jízdné) v délce přibližně 21 dnů pro pobyt v Belgii
 • další vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů se již neočekává z důvodu zrušení bilaterální spolupráce na straně FWO

 

Fund for Scientific Research (FNRS) – Valonsko

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • Instituce Valonského společenství
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam schválených návrhů projektů a znění "callu" pro období 2020–2022 je k dispozici zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde

Bělorusko

Mgr. Markéta Říhová

Vízová povinnost, více informací: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visas/

Bezvízový styk - při cestě (vstup i výstup) přes hraniční přechod Národní letiště Minsk při pobytu do 30 dnů:
více informací: http://czech.mfa.gov.by/cs/consular_issues/visafree/

Národní akademie věd Běloruska (NASB)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020 - 2022 naleznete zde

 

Brazílie

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Brazilská akademie věd (ABC)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a Brazilskou akademií věd a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq)

V současné době spolupráce neprobíhá.

 

National Service for Industrial Apprenticeship - National Department (SENAI)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a instituty SENAI a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Bulharsko

Mgr. Markéta Říhová

Bulharská akademie věd (BAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020-2022 neleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2022, probíhá jednání o přechodu na Projekty Mobility Plus (MPP)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde             

 

Černá Hora

Mgr. Julie Smilnická

Akademie věd a umění Černé Hory (CANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Čína

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací: http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

Čínská akademie věd (CAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci I. a II. vědní oblasti (pracoviště CAS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde
    

Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce v rámci III. vědní oblasti (pracoviště CASS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2018–2020 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2018-2020 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022

 

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 2019–2020 naleznete zde
 • realizace MPP pro období 2019-2020 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů a znění "callu" pro období 2021–2022 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2024 naleznete zde

Egypt

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa


Akademie pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (ASRT)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019 - 2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2019-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022

 

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2024

 

Estonsko

Mgr. Markéta Říhová

Estonská akademie věd (EAS) 

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2018–2020 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2018-2020 prodloužena z důvodu pandemie Covid-19 do konce roku 2022
 • EAS hradí stravné ve výši 20,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu) 
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

 

Francie

Mgr. Denisa Zemanová

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • v současné době probíhá výběrové řízení na MPP pro období 2022-2023
 • návrhy projektů jsou primárně posuzovány ze strany CNRS

 

Chorvatsko

Mgr. Julie Smilnická

Chorvatská akademie věd a umění  (HAZU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

  

Indie

Mgr. Julie Smilnická

Vízová povinnost, více informací: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa 

Indian National Science Academy (INSA)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021-2022 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2024 naleznete zde

 

Itálie

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová 

Národní rada pro výzkum (CNR)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019-2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2019-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do konce roku 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2024

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR
a instituty INFN a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Izrael

Mgr. Markéta Říhová

Vízová povinnost pro pobyty delší 90 dnů, více informací: http://embassies.gov.il/Praha/ConsularServices/Pages/Viza.aspx

Weizmannův institut věd (WIS)

The Israel Academy of Sciences and Humanities

 

Japonsko

RNDr. Zdeněk Kresl

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací
o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji_visa.html

 

Japonská společnost pro podporu vědy (JSPS)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam pracovišť v Japonsku je zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020-2021 naleznete zde
 • realizace MPP pro období 2020-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021-2022 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022-2023 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2024 naleznete zde

Stipendia pro postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2022)

 • délka pobytu v Japonsku: 12–24 měsíců
 • výběrové řízení je každoročně vyhlašováno v rubrice Aktuality

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)  

 

Jihoafrická republika

Mgr. Markéta Říhová

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty.

 

National Research Foundation (NRF)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Korejská republika

RNDr. Zdeněk Kresl

National Research Foundation of Korea (NRF)

Probíhají jednání o znovunavázání spolupráce. 

 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Probíhají jednání o navázání spolupráce. 

 

Litva

Mgr. Markéta Říhová

Litevská akademie věd (LAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

 

Lotyšsko

Mgr. Markéta Říhová

Lotyšská akademie věd (LZA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2019-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2024
 • účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LotAV, konferenční poplatek není hrazen
 • LotAV hradí stravné ve výši 20,- EUR/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • částka na stravné je hrazena transferem na účet první den nástupu pobytu 

 

Maďarsko

Mgr. Denisa Zemanová

Maďarská akademie věd (MTA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2019-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • MTA hradí paušál 6000,- HUF/den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

Studijní pobyty  - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány 

 

Makedonie

Mgr. Julie Smilnická

Makedonská akademií věd a umění (MANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Mexiko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Národní Rada pro vědu a technologii (CONACYT)

 • v současné době je spolupráce pozastavena, spolupráce je možná pouze v rámci programu Horizont2020 

 

Mongolsko

Mgr. Markéta Říhová

Vízová povinnost, více informaci: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa

Mongolská akademie věd (MAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

   

Německo

Mgr. Julie Smilnická

Německá akademická výměnná služba (DAAD)

  Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021 - 2022 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2023 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2024 naleznete zde

 

Peru

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Národní rada pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC)

 • spolupráce v rámci Dohody je od r. 2016 pozastavena z důvodu přechodu na nový systém práce a způsob financování na straně CONCYTEC
 • k další spolupráci je možné individuálně využít možností nového systému tzv. Cienciactiva (www.cienciactiva.gob.pe), který rozděluje prostředky Národního fondu pro vědecký rozvoj, technologie a inovace cestou různých finančních schémat

Partnery či výzkumná pracoviště v Peru lze hledat prostřednictvím DINA – Národní registr vědeckých a výzkumných pracovníků (http://dina.concytec/gob.pe).

  

 Polsko

 Mgr. Denisa Zemanová

Polská akademie věd (PAN)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • PAN hradí stravné v maximální výši 90,- PLN/den, ubytování ve výši 180,- PLN/noc a vnitrostátní dopravu (dle schváleného pracovního programu)
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

Studijní pobyty - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

 

Polská akademie věd a umění (PAU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019–2021 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde

 

Rumunsko

Mgr. Julie Smilnická

Rumunská akademie (AR)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde

 

Rusko

Mgr. Markéta Říhová

Vízová povinnost, více informací: http://www.czech.mid.ru/cz/index.html

Ruská akademie věd (RAS) 

 • Vzájemná spolupráce byla ze strany RAS přerušena z důvodu reorganizace systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS.  

 

Řecko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Program školské a kulturní spolupráce mezi Helénskou republikou a Českou republikou 

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány.
Je možné se hlásit do programu prostřednictvím MŠMT, pokud je spojení s některou z českých VŠ (např. částečný pracovní poměr na VŠ)

  

Slovensko

Mgr. Denisa Zemanová

Slovenská akademie věd (SAV)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021 - 2022 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2025 naleznete zde

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány  

 

Slovinsko

Mgr. Julie Smilnická


Slovinská akademie věd a umění  (SAZU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2019 - 2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2019-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023
 • SAZU hradí paušál ve výši 16 EUR/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)  

  

Srbsko

Mgr. Julie Smilnická

Srbská akademie věd a umění (SANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Španělsko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Rada pro vědecký výzkum (CSIC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • propojeno se španělským programem i-LINK+
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020 - 2021 naleznete zde
 • realizace MPP pro období 2020-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

 

Švédsko

Mgr. Markéta Říhová  

Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány  

 

Tchaj-wan

RNDr. Zdeněk Kresl


Maximální počet dnů pobytu bez víza 90. Pro bližší informace kontaktujte https://www.roc-taiwan.org/cz_cs/index.html.  
Pas platný minimálně 6 měsíců po příjezdu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace.

Ministry of Science and Technology (MOST)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2020 - 2021 naleznete zde
 • realizace MPP pro období 2020-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

Academia Sinica (AS)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2022 - 2023 naleznete zde
 • call pro podávání návrhů projektů pro období 2023-2024 naleznete zde

   

Turecko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu o 3 měsíce déle než je cesta do Turecka. 

Vědecká a technologická rada pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny pro realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

  

Ukrajina

Mgr. Markéta Říhová

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu. 

Více informací: http://czechia.mfa.gov.ua/cs

 

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde

 

 USA

 Mgr. Markéta Říhová 

Od roku 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně "VWP"). Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný e-Pas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.

University of Memphis (UofM)

University of Memphis – vstup pod heslem

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  

MIT-Czech Republic Seed Fund

Účelem Seed Fundu je podpořit spolupráci vědců v rané fázi výzkumu, kterou nepokrývají standardní granty. Spolupráce v rámci MIT-Czech Republic Seed Fund má být přínosem jak pro české, tak i americké experty. Každoročně bude rozděleno 100 tisíc amerických dolarů mezi tři až pět nových spoluprací. Vědečtí pracovníci budou moci použít peníze na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a stážemi.

 • Období: 3 roky
 • O finanční podporu budou žádat vždy společné týmy vědců z MIT a z vědeckých institucí z ČR. 

 

Velká Británie

 Mgr. Markéta Říhová 

Royal Society of Edinburgh (RSE)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty již nejsou realizovány

    

Vietnam

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informaci: https://vnembassy-praha.mofa.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx

 

Vietnamská akademie věd a technologií (VAST)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 2 roky
 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti (sekce 1–6)
 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2021 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2020-2021 z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do r. 2022
 • partnerská organizace hradí náklady na ubytování ve výši až 1.800.000 VND/os./noc, a stravné a kapesné ve výší až 800.000 VND/os./den

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2021 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2023

Vietnamská akademie společenských věd (VASS)

 • platí pouze pro III. vědní oblast (sekce 7–9)
 • v současné době je spolupráce pozastavena