Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, studijních pobytů nebo účastí na konferencích. 

Argentina, ArménieBelgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Chile, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USAVelká Británie, Vietnam

 

 

 

Argentina

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu.

Národní rada pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

                                                                                               

Arménie

Mgr. Magdaléna Jiráčková    

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a NAS RA a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Belgie

Mgr. Jana Whalen

Research Foundation – Flanders (FWO) – Vlámsko

Zrušena bilaterální spolupráce ze strany FWO. 

 

Fund for Scientific Research (FNRS) – Valonsko

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • Instituce Valonského společenství
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2025 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

 

Bělorusko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Národní akademie věd Běloruska (NASB)

K 31. 3. 2022 došlo k ukončení bilaterální spolupráce s NASB.

 

Brazílie

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Pobyt do 90 dnů bez víza, nejedná-li se o výdělečnou činnost. Minimální platnost pasu 6 měsíců od data vstupu. 

Brazilská akademie věd (ABC)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a ABC a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq)

V současné době spolupráce neprobíhá.

 

National Service for Industrial Apprenticeship - National Department (SENAI)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a instituty SENAI a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Bulharsko

Mgr. Jana Whalen

Bulharská akademie věd (BAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • již se nerealizují (přechod na MPP)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Černá Hora

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Akademie věd a umění Černé Hory (CANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Čína

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací zde

Čínská akademie věd (CAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti (pracoviště CAS)
 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2022 (2023) naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2025 naleznete zde
 • CAS hradí diety, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu); aktuální výši diet lze ověřit u partnerské organizace 
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

 

Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

 • spolupráce pouze v rámci III. vědní oblasti
 • vyhlášení další možnosti podávání návrhů projektů se již nepředpokládá

 

National Natural Science Foundation of China (NSFC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2022 (2023) naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Egypt

Petra Bezecná, M.A.

Vízová povinnost, více informací zde.

Akademie pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (ASRT)

Mobilitní projekty (MP)

 • již se nerealizují (přechod na MPP)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Estonsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Estonská akademie věd (EAS) 

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • EAS hradí ubytování, diety ve výši 20 EUR/osoba/den (údaj platný pro r. 2023) a vnitrostátní dopravu (meziměstskou, Tallinn – Tartu autobusem nebo vlakem)
 • vyhlášena možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024 (do 12. června 2023), aktuální "call" naleznete zde

 

Francie

Mgr. Jana Whalen

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • aktuálně lze podávat návrhy projektů na období od r. 2024, aktuální "call" naleznete zde
 • návrhy projektů jsou primárně posuzovány ze strany CNRS

 

Chile

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Pobyt do 90 dnů bez víza, pro více informací prosím kontaktujte Velvyslanectví Chilské republiky zde.

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 1 rok
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Chorvatsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Chorvatská akademie věd a umění  (HAZU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

  

Indie

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací zde 

Indian National Science Academy (INSA)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)

 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2022 (2023) naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Itálie

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová 

Národní rada pro výzkum (CNR)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Spolupráce realizována na základě smluv o spolupráci uzavíraných přímo mezi jednotlivými pracovišti AV ČR
a instituty INFN a vymezujících všechny náležité podrobnosti. 

 

Izrael

Petra Bezecná, M.A.

Vízová povinnost pro pobyty delší 90 dnů, více informací zde

Weizmannův institut věd (WIS)

The Israel Academy of Sciences and Humanities

 

Japonsko

RNDr. Zdeněk Kresl

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví.

Japonská společnost pro podporu vědy (JSPS)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam pracovišť v Japonsku je zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2022 (2023) naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Stipendia pro postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers)

 • délka pobytu v Japonsku: 12–24 měsíců
 • výběrové řízení je každoročně vyhlašováno v rubrice Aktuality.

Více informací o programu zde.

Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)  

 

Jihoafrická republika

Mgr. Jana Whalen

Pobyty do 90 dnů bez víza. Cestovní doklad musí obsahovat nejméně dvě volné stránky (naproti sobě) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. Doporučuje se, aby platnost cestovního dokladu přesahovala nejméně o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR. 

National Research Foundation (NRF)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Korejská republika

RNDr. Zdeněk Kresl

National Research Foundation of Korea (NRF)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Litva

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • LAS hradí ubytování do výše 40 EUR/osoba/noc a diety, které se liší podle délky pobytu - do 7 dní = 20 EUR/osoba/den, nad 7 dní = 15 EUR/osoba/den (údaj platný pro r. 2023)
 • vyhlášena možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024 (do 12. června 2023), aktuální "call" naleznete zde

 

Lotyšsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Lotyšská akademie věd (LZA)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2024 naleznete zde
 • LZA hradí ubytování do výše 60 EUR/osoba/noc, diety ve výši 20 EUR/osoba/den (údaj platný pro r. 2023) a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)
 • účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LZA, konferenční poplatek není hrazen
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

 

Maďarsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Maďarská akademie věd (MTA)

Mobilitní projekty (MP)

 • již se nerealizují (přechod na MPP)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášena možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024, aktuální "call" naleznete zde

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány 

 

Mexiko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Národní Rada pro vědu a technologii (CONACYT)

 • v současné době spolupráce neprobíhá

 

Mongolsko

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací zde

Mongolská akademie věd (MAS)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

   

Německo

Petra Bezecná, M.A.

Německá akademická výměnná služba (DAAD)

  Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • skončila možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024, "call" naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2024

 

Peru

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Národní rada pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC)

Spolupráce je od r. 2016 pozastavena z důvodu přechodu na nový systém a způsob financování na straně CONCYTEC.

  

Polsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Polská akademie věd (PAN)

Mobilitní projekty (MP) 

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2022 naleznete zde
 • realizace MP pro období 2020–2022 byla z důvodu pandemie Covid-19 prodloužena do konce roku 2023
 • PAN hradí ubytování v maximální výši 180 PLN/osoba/noc, diety v maximální výši 90 PLN/osoba/den (údaj platný pro r. 2023) a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)
 • vyhlášena možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024 (do 12. června 2023), aktuální "call" naleznete zde

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány

 

Polská akademie věd a umění (PAU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2025 naleznete zde
 • PAU hradí diety, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu); aktuální výši diet lze ověřit u partnerské organizace 
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

 

Rumunsko

Mgr. Jana Whalen

Rumunská akademie (AR)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2025 naleznete zde
 • AR hradí diety ve výši cca 20 EUR/osoba/den (údaj platný pro r. 2023), ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu)
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

 

Rusko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Ruská akademie věd (RAS) 

Vzájemná spolupráce byla ze strany RAS přerušena z důvodu reorganizace systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS.  

 

Řecko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány

 

Severní Makedonie

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Makedonská akademií věd a umění (MANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá 

 

Slovensko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Slovenská akademie věd (SAV)

Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2025 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány  

 

Slovinsko

Mgr. Jana Whalen


Slovinská akademie věd a umění  (SAZU)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

  

Srbsko

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Srbská akademie věd a umění (SANU)

 • v současné době spolupráce neprobíhá  

 

Španělsko

Mgr. Bc. Michala Drahovzalová

Národní rada pro výzkum (CSIC)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášena možnost podávání návrhů projektů na období 2024–2025, aktuální "call" naleznete zde

 

Švédsko

Petra Bezecná, M.A.

Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (KVHAA)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány  

 

Tchaj-wan

RNDr. Zdeněk Kresl

Maximální počet dnů pobytu bez víza 90. Pas platný minimálně 6 měsíců po příjezdu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace. Více informací naleznete zde.

Ministry of Science and Technology (MOST) / National Science and Technology Council (NSTC)*

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2020–2021 (2023) naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

  * změna názvu organizace od července 2022

 

Academia Sinica (AS)

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2023–2024 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2024

   

Turecko

Petra Bezecná, M.A.

Pobyt do 90 dnů bez víza. Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít cestovní doklad platný ještě minimálně 150 dnů od data vstupu.

Vědecká a technologická rada pro výzkum Turecka (TÜBITAK)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • doba realizace: 3 roky
 • seznam běžících projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2021–2023 naleznete zde
 • skončila možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024, "call" naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2026

  

Ukrajina

Mgr. Magdaléna Jiráčková

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu. Více informací zde

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)

Mobilitní projekty (MP)

 • doba realizace: 3 roky
 • spolupráce v současné době pozastavena z důvodu bezpečnostní situace na Ukrajině

 

USA

Mgr. Jana Whalen

Od roku 2008 je Česká republika zařazena do bezvízového programu Spojených států amerických (Visa Waiver Program, zkráceně "VWP"). Bezvízový program se vztahuje pouze na krátkodobé turistické nebo obchodní cesty do 90 dnů pobytu. Na studijní, pracovní či výměnné pobyty se stále vztahuje vízový režim a zájemci o pobyt v USA za uvedenými a jinými účely musí tak jako doposud žádat o vízum na nejbližším velvyslanectví či konzulárním úřadě USA.

Pro cestování do USA bez víza musí každý cestující, včetně nezletilých dětí, vyplnit registrační formulář ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov) a mít vlastní platný e-Pas (cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji). Registraci v rámci ESTA (Electronic System of Travel Authorization) je doporučeno provést minimálně 72 hodin před nastoupením cesty.

Více informací zde

 

University of Memphis (UoM)

University of Memphis – vstup pod heslem

Projekty Mobility Plus (MPP)

 • doba realizace: 3 roky
 • skončila možnost podávání návrhů projektů na období od r. 2024, aktuální "call" naleznete zde 
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře 2026

 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  

MIT-Czech Republic Seed Fund

Účelem Seed Fundu je podpořit spolupráci vědců v rané fázi výzkumu, kterou nepokrývají standardní granty. Spolupráce v rámci MIT-Czech Republic Seed Fund má být přínosem jak pro české, tak i americké experty. Každoročně bude rozděleno 100 tisíc amerických dolarů mezi tři až pět nových spoluprací. Vědečtí pracovníci budou moci použít peníze na úhradu nákladů za cestování a ubytování spojených s pracovními setkáními a stážemi.

 • doba realizace: 20 měsíců 
 • o finanční podporu budou žádat vždy společné týmy vědců z MIT a z vědeckých institucí z ČR 

 

Velká Británie

Mgr. Jana Whalen

Royal Society of Edinburgh (RSE)

Studijní pobyty (ZPC) - od roku 2020 tyto pobyty nejsou realizovány

    

Vietnam

RNDr. Zdeněk Kresl

Vízová povinnost, více informací zde

Vietnamská akademie věd a technologií (VAST)

 • spolupráce pouze v rámci I. a II. vědní oblasti

Mobilitní projekty (MP)

 • již se nerealizují (přechod na MPP)

Projekty Mobility Plus (MPP) 

 • doba realizace: 2 roky
 • seznam projektů, znění "callu" a pokyny k realizaci pro období 2022–2023 naleznete zde
 • vyhlášení možnosti podávání návrhů projektů na následující období se předpokládá na jaře/v létě 2025

 

Vietnamská akademie společenských věd (VASS)

 • platí pouze pro III. vědní oblast 
 • v současné době je spolupráce pozastavena