Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro mladé badatele (zpravidla do 35 let), kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie. Návrhy na udělení Fellowshipu Josefa Dobrovského pro vybraného badatele předkládají ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radě pracoviště.

 

Udělené Fellowshipy Josefa Dobrovského 

Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2020

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2020 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Mgr. Aurora Panzica Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Zuzana Kudzbelová Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Kristin Watterott, M.A. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Olga Kalashnikova, M.A. Filosofický ústav AV ČR
Martin Rohde, M.A. Slovanský ústav AV ČR
Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2019

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2019 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Dr. Norman Domeier, MPhil. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Anna Jozefacka, Ph.D. Ústav dějin umění AV ČR
Luise Mahler, M.A. Ústav dějin umění AV ČR
Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2018

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2018 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Anna Bischof, M.A. Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mgr. Mátyás Erdélyi Historický ústav AV ČR
Ina Hartman, M.A. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Elías Fuentes Guillén, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Helena Sabel Bermúdez, M.A. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Sarah Seidel, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dr. Eva Schäffler Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Dr. Alessandro Testa, Postdoc-Habilitatus Sociologický ústav AV ČR

 

Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2017

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2017 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Siyaves Azeri, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Jean Boutan Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dr. Luigi Campi, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Dr. Karolina Ćwiek-Rogalska Ústav pro českou literaturu AV ČR
Mgr. Rosamunde Johnston Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Dr. Claire Morelon Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Martin Pjecha, M.A. Filosofický ústav AV ČR
Dr. Ewa Stanczyk Ústav pro českou literaturu AV ČR
Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2016

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2016 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Dr. Giuseppe Bianco Filosofický ústav AV ČR
Aleksandra Błasińska, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Andrei Bucha, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Lena Dorn, M.A. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dr. Mona Garloff Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dr. John Paul Newman Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Michal Rauszer, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Christina Traxler Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Anita Williams, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Fellowship Josefa Dobrovského udělený v roce 2015

Akademická rada AV ČR, na základě návrhu komise pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele, udělila v roce 2015 Fellowship Josefa Dobrovského těmto badatelům:

 

Dr. Jana Gajdošová Ústav dějin umění AV ČR
Dr. Ionut Gradianu Geologický ústav AV ČR
Matija Ivačić, DrSc. Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dr. Marcin Jarzabek Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Mag. Oskar Mulej Masarykův ústav a Archiv AV ČR
DI Kristina Plenk Botanický ústav AV ČR
Nicolas Richard, Ph.D. Filosofický ústav AV ČR
Dr. Tamara Scheer Masarykův ústav a Archiv AV ČR