Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
14. 11. 2019

Co dnes s odstupem víme o sametové revoluci? Nestvořili jsme mýtus? Jsme demokracií, kterou jsme chtěli být, nebo odbočujeme jiným směrem? A co znamená 17. listopad 1989 pro generace narozené dávno po něm? Ptáme se v časopise A / Věda a výzkum

13. 11. 2019

V prestižním časopise Molecular Ecology vyšel článek o přenosu střevních parazitů - strongylidních hlístic - mezi lidmi a primáty. Opírá se o výsledky výzkumu vědkyň a vědců z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Využili k tomu novou unikátní metodu a hlísticemi se dokonce v rámci studie sami nakazili.

11. 11. 2019

Festival Týden vědy a techniky AV ČR zahájil 11. listopadu 2019 bohatý program nejen v Praze, ale prakticky po celé České republice. Návštěvníkům nabídne více než 600 akcí. Letošní ročník s podtitulem „Věda, svoboda, odpovědnost“ se zaměří na globální hrozby jako klimatická změna, přírodní katastrofy či nedostatek potravin a sucho. O víkendu se připojí k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

11. 11. 2019

Před 60 lety byla profesoru Jaroslavu Heyrovskému udělena Nobelova cena, a to jako jediná za vědu a jedna ze dvou, které Česká potažmo Československá republika za dobu své historie získala. Cena byla udělena za objev nové analytické metody - polarografie, z níž se postupně vyvinula většina moderních elektrochemických metod. Při této příležitosti uspořádal 11. listopadu Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní setkání, při kterém si za účasti Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR, rektorů UK, VŠCHT a dalších významných hostů, vědci připomněli tuto pro českou vědu zásadní událost. Na oslavu navázalo otevření laboratoří nového oddělení nanokatalýzy, financovaného prostřednictvím prestižního grantu ERA Chair.

11. 11. 2019

Tým mezinárodních autorů pod vedením vědců z Astronomického ústavu AV ČR a Velké výzkumné infrastruktury EU-ARC.CZ publikoval výsledky pozorování chladného molekulárního plynu v galaxii. K pozorování použil největší astronomický přístroj současnosti, milimetrový interferometr ALMA v Chile. Článek přinesl prestižní časopis The Astrophysical Journal ve svém říjnovém čísle.

11. 11. 2019

Už téměř 15 let nabízí projekt Otevřená věda talentovaným středoškolákům možnost absolvovat stáže v Akademii věd ČR. Ani v roce 2020 tomu nebude jinak. Podzimní náborová kampaň právě vrcholí a stovky studentů nedočkavě čekají, až se od začátku listopadu zpřístupní databáze stáží Otevřené vědy.

08. 11. 2019

Především na aplikaci výsledků výzkumu v oblasti průmyslu se zaměří spolupráce Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s prestižní německou výzkumnou institucí Helmholtz-zentrum Dresden. Memorandum o kooperaci podepsali zástupci obou institucí v Praze na konci října. První společná aktivita je naplánována na začátek příštího roku.

07. 11. 2019

K výročí revolučních událostí roku 1989 se dnes vztahujeme úplně jinak než před 10 nebo 20 lety. Hovoří se o promarněných příležitostech a globální krizi liberálních demokracií. Je pro současný svět stále relevantní odkaz roku 1989? Přežívají jeho ideje? A jaký je význam rozpadu bipolárního světa z globálního hlediska? I těmto otázkám se věnují účastníci třídenní mezinárodní konference Demokratická revoluce 1989 – třicet let poté. Ve středu začala v Senátu Parlamentu ČR.

06. 11. 2019

Ceny Neuron patří mezi nejprestižnější - a také nejlépe dotované - zdejší vědecké soutěže. Letos se badatelé z Akademie věd ČR prosadili zejména v kategorii „mladí a talentovaní“. Mezi šesti laureáty je to Petr Kohout z Mikrobiologického ústavu AV ČR a Vladimir Lotoreichik z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Cenu si převzali na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu. 

06. 11. 2019

Vědecká Platforma CEFRES se opírá o mezinárodní spolupráci čtyř partnerů: Akademie věd, Univerzity Karlovy, Ministerstva zahraničí Francie a Národního výzkumného centra (CNRS), které je největší evropskou výzkumnou a vývojovou organizací se sídlem ve Francii. V prostorách Akademie věd na Národní třídě tito partneři ve středu 6. listopadu 2019 podepsali prodloužení vzájemné smlouvy.