Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
19. 05. 2022

Aby se ze surové vody složitými postupy čištění stala voda pitná, musí se z ní nejprve odstranit fyzické části nečistot. Využívá se k tomu jev zvaný koagulace, který ale není ve všech případech stejně účinný. Aby mohly úpravny vod proces čištění nastavit dle potřeby, musejí vodu testovat. Až doposud k tomu ale neměly k dispozici ucelený návod. To se díky příručce, kterou vytvořili experti z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, nyní mění. Pro zájemce je příručka v elektronické podobě dostupná zdarma.

17. 05. 2022

Vědecké společnosti nejsou uzavřenými spolky, jak by se mohlo pro vnějšího pozorovatele zdát. Jejich úloha je nezastupitelná: rozšiřují a rozvíjejí poznání, ale také se vyjadřují ke společenským otázkám. Jaká je jejich minulost, kam směřují své aktivity a jaký je vztah vědeckých společností k Akademii věd ČR? Na tyto i další otázky odpovídal pro časopis AB / Akademický bulletin předseda Rady vědeckých společností ČR Lubomír Hrouda.

13. 05. 2022

Věda nepřináší jen poznání a pokrok, nezřídka také svou krásou povznáší. Dovede nám zpřístupnit pohledy, které jsou našemu zraku běžně skryté. Díky práci nadaných expertů, kterým zároveň nechybí umělecké cítění, můžeme nahlédnout do tajemných míst makro i mikrosvěta a uvidět je tak, jak je odkrývá vědecké bádání. Startuje další ročník tradiční fotografické soutěže Věda fotogenická, kterou pořádá Akademie věd ČR.

13. 05. 2022

Jak si představíte hackera? Je to digitální zločinec, který za sebou nikdy nezanechává stopy, vždy pracuje sám a vyhýbá se jakékoliv publicitě? Takového najdeme snad už jen ve filmech. Digitální svět se s tím reálným propojuje stále víc a hackeři se stali jeho běžnou součástí. Nemusejí škodit, hackeři mohou být i zaměstnanci. Jejich služeb využívají firmy, vlády a někdy pracují i ve jménu velkých ideálů. Kde se můžeme setkat s hackery, kteří pracují pro blaho všech uživatelů a jaká je jejich úloha v současném hybridním způsobu vedení válek?

12. 05. 2022

Na observatoři Astronomického ústavu AV ČR vOndřejově pozorují oblohu dva nové Čerenkovovy teleskopy vysokoenergetického záření gama. Jde o vůbec největší optické dalekohledy vČeské republice. Pozornost upírají na Krabí mlhovinu a po testovacím provozu by měly zOndřejova putovat dál od civilizace, do vyšších nadmořských výšek v Jižní Americe. 

11. 05. 2022

Pobýval zde například spisovatel Franz Kafka, možná byl zdejší zámek dokonce inspirací pro jeho slavný román. Náročná rekonstrukce objektu zahrnující i zahradu, rybník a park trvala dva a půl roku a stála téměř čtvrt miliardy korun. V úterý 10. května 2022 se zámek slavnostně otevřel pro návštěvníky z akademické sféry i pro veřejnost. Nechyběla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, členové Akademické rady AV ČR, představitelé regionu i města Třešť a další vzácní hosté, například předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil. Zámek bude sloužit jako hotel, wellness, restaurace, prostor pro kongresy či svatby.

10. 05. 2022

Nejpřesnější metoda jaderné analýzy, urychlovačová hmotnostní spektrometrie, dokáže odhalit až milionkrát nižší množství radionuklidů než metody jiné. Její pomoc je nedocenitelná v archeologii, geologii a při studiu změn klimatu. Stejně tak ji využijí experti při jaderné forenzní analýze, což je disciplína hlídající dodržování mezinárodních závazků o nešíření jaderných zbraní. Unikátní laboratoř, vybavenou touto technologií, otevřeli za přítomnosti předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové a ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR Heleny Langšádlové vědci v Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži.

06. 05. 2022

Polarografie, přelomová analytická metoda fyzikální chemie našla uplatnění v desítkách oborů a nedávno oslavila sté výročí. Také současné výsledky badatelů z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR slibují využití v řadě odvětví od potravinářství, přes energetiku, až po zdravotnictví. Hledání technologických inovací a navazování spolupráce vědecké sféry s průmyslem se věnovalo setkání konané v rámci cyklu Fyzikální chemie pro 21. století – od polarografie k nanotechnologiím.

06. 05. 2022

Starat se o rodinu je dřina. Své o tom vědí nejen kukačky, ale i některé ryby, například sumečci z afrického jezera Tanganika. Péči o potomstvo proto raději přenechávají jiným. Ve své strategii, jak obelstít hostitele, se v průběhu života zdokonalují. U sumce peřovce proces učení popsali vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Jejich zjištění publikoval prestižní časopis Nature Communications.

02. 05. 2022

Čím se řídí tok živin ve vodních ekosystémech, jak může studium řas pomoci chladicím systémům v Temelíně, co vše dokáže odhalit fosilní pyl nebo co formovalo současnou psanou i mluvenou češtinu? Nejen takové vědecké otázky si kladli a řešili experti a expertky, které 2. května 2022 ocenila Akademie věd ČR čestnými oborovými medailemi za mimořádné výsledky v jejich vědeckých oborech.