Zahlavi

Archiv Video a audio

Chcete se dozvědět, jak funguje fotovoltaika a jaké zdroje energie lidé využívají? A věděli jste, že myšlenky na využití sluneční energie mají své počátky už ve starověkém Řecku, konkrétně u slovutného Archiméda? Podívejte se na čtvrtou epizodu deváté série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR NEZkreslená věda nazvanou Fotovoltaika. Odborným garantem dílu je Antonín Fejfar z Fyzikálního ústavu AV ČR.

České zákony vyžadují odbornou úroveň zdravotní péče. Jde o to dodržet nejen pravidla vědy a uznávané medicínské postupy, ale také respektovat individualitu pacienta, a to vše s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti. Co to konkrétně znamená? A co se stane, když standard péče dodržen není? Může pacient vymáhat vzniklou škodu? Vysvětluje Ivo Smrž z Ústavu státu a práva AV ČR.

 

Pokud předpokládáme situaci, ve které nebudeme schopni rozhodovat o postupu naší vlastní léčby, můžeme využít takzvaných dříve vyslovených přání. Jsou to závazné pokyny, kterými my jako pacienti určujeme směr naší budoucí péče. Mnoho lidí však o této možnosti zakotvené v českém právu většinou neví, proto se využívá jen zřídka. Jak to tedy v praxi funguje? Vysvětluje Adam Doležal z Ústavu státu a práva AV ČR.

Věděli jste, že polsky se divadlo řekne teatr, zatímco srbsky pozorište? Co mají slovanské jazyky společného a v čem se naopak liší? Jakou mají historii? A kde se vzal jejich společný předek – praslovanština? Podívejte se na třetí epizodu deváté série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR NEZkreslená věda nazvanou Slovanské jazyky. Odborným garantem dílu je Vladislav Knoll ze Slovanského ústavu AV ČR.

Za první doložené lokality výskytu lidského osídlení v Evropě se dosud označovaly jeskyně ve španělské Atapuerce a v jihofrancouzském Vallonnet (1,2–1,1 milionu let). Nejnovější datování jej ale posouvá o 200 až 300 tisíc let dříve, a to do oblasti dnešní Zakarpatské Ukrajiny. Přelomové výsledky mezinárodního týmu pod vedením Romana Garby z Ústavu jaderné fyziky AV ČR představuje další epizoda Zvěda na YouTube kanálu Akademie věd ČR.