Zahlavi

Archiv Video a audio

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu – tak zní motto Strategie AV21, která v 15 výzkumných programech reaguje na aktuální společenské výzvy. Jejich šíři ukázala konference, která se konala 15. listopadu 2023 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Výzkumný program Preklinické testování potenciálních léčiv představil jeho koordinátor Jan Kopecký z Fyziologického ústavu AV ČR.

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu – tak zní motto Strategie AV21, která v 15 výzkumných programech reaguje na aktuální společenské výzvy. Jejich šíři ukázala konference, která se konala 15. listopadu 2023 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Výzkumný program Město jako laboratoř změny představila jeho koordinátorka Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu – tak zní motto Strategie AV21, která v 15 výzkumných programech reaguje na aktuální společenské výzvy. Jejich šíři ukázala konference, která se konala 15. listopadu 2023 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Výzkumný program Světlo ve službách společnosti představil jeho koordinátor Tomáš Mocek z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Nositel Akademické prémie pro rok 2023 Petr Jehlička působí v oddělení ekologické antropologie Etnologickém ústavu AV ČR. Ve svém výzkumu se mimo jiné zabývá udržitelnou spotřebou potravin, neformální potravinovou ekonomikou (domácí produkce potravin, sběr a sdílení) a jejím propojením s běžným opatřováním potravin v tržním prostředí. Finanční podporu využije na rozvoj projektu RESOURCE.

Vísku Maršov severně od Uherského Brodu zasáhl v roce 1967 na české poměry nebývale masivní sesuv půdy. Část vsi byla zničena, lidé se museli odstěhovat… Dokumentární film z roku 2019 přibližuje, jak přírodní katastrofa zamíchala se životy místních obyvatel. Snímek z dílny Akademie věd ČR získal v roce 2021 čestné uznání poroty MUSAIONfilm za edukační pojetí muzejního filmu.