Zahlavi

Archiv Videoreportáže

I když je Saturnův měsíc Enceladus pouhých 500 kilometrů velký, stejně je centrem zájmu vědců zkoumajících sluneční soustavu. Enceladus se totiž jeví jako ideální místo, kde bychom mohli prozkoumat mimozemský oceán a podmínky, jaké v něm panují.

Spojením vědy a umění chtějí experti z Akademie věd ČR přiblížit veřejnosti, ale také kolegům svou práci a poslání největší vědecké instituce v Česku. Jak se například fotí mikroskopické snímky květin?

Extrémní tornádo, které se vyskytlo na konci června na jižní Moravě, vyvolalo v médiích spoustu protichůdných názorů o možnostech jeho předpovědi. Někteří o tornádu údajně věděli dopředu... Z pohledu meteorologa Petra Zacharova se podíváme na možnost lokalizace a časového předstihu předpovědi tornád.

Šárka Nečasová se v Matematickém ústavu AV ČR věnuje modelování mechaniky tekutin, dynamice pevných látek a jejich vzájemnému působení. Její modely mají velký aplikační potenciál. Mohou posunout poznání v biomedicíně nebo životním prostředí. V tomto roce získala prestižní grant Praemium Academiae.

Jan Jakub Surman z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se věnuje roli vědy ve vývoji Československé republiky. „Po první světové válce se ukázalo, že věda a technologie jsou klíčem k vítězství. Zároveň ale umí být ničivé. Vědci jsou  ochotni tuto destruktivní stránku věci odhalit a rozvíjet,“ míní vědec.