Zahlavi

Archiv Video a audio

I když je Saturnův měsíc Enceladus pouhých 500 kilometrů velký, stejně je centrem zájmu vědců zkoumajících sluneční soustavu. Enceladus se totiž jeví jako ideální místo, kde bychom mohli prozkoumat mimozemský oceán a podmínky, jaké v něm panují.

Spojením vědy a umění chtějí experti z Akademie věd ČR přiblížit veřejnosti, ale také kolegům svou práci a poslání největší vědecké instituce v Česku. Jak se například fotí mikroskopické snímky květin?

Extrémní tornádo, které se vyskytlo na konci června na jižní Moravě, vyvolalo v médiích spoustu protichůdných názorů o možnostech jeho předpovědi. Někteří o tornádu údajně věděli dopředu... Z pohledu meteorologa Petra Zacharova se podíváme na možnost lokalizace a časového předstihu předpovědi tornád.

Šárka Nečasová se v Matematickém ústavu AV ČR věnuje modelování mechaniky tekutin, dynamice pevných látek a jejich vzájemnému působení. Její modely mají velký aplikační potenciál. Mohou posunout poznání v biomedicíně nebo životním prostředí. V tomto roce získala prestižní grant Praemium Academiae.

Vědci polemizují o tom, zda viry patří mezi živé či neživé organizmy. Jak se viry vyvíjejí a množí? Jak se chovají v těle? Proč a kdy mutují? Co se děje, když napadají jiné viry? A jak velký je třeba virus chřipky? Odpovědi a další zajímavosti přináší video z cyklu NEZkreslená věda.