Zahlavi

Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

 

Čestná medaile Za zásluhy o Akademii věd ČR

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena dne 21. února 2006 k ocenění mimořádných aktivit v oblasti organizování vědy a zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje.

Pro medaili byl zvolen motiv architektonicky cenné budovy, která je sídlem Akademie věd ČR. Jde o první monumentální novorenesanční stavbu v Čechách z roku 1861 od architekta Ignáce Ullmana, který patřil k nejvýraznějším českým představitelům neorenesančního slohu. Stavba vyniká jasným řádem čerpajícím ze vzorů římských a benátských renesančních paláců i logickým vnitřním uspořádáním. Alegorické sousoší na atice bylo vytvořeno podle návrhu Josefa Mánesa. Dostavba z let 1893–1896 je dílem rakouského architekta Friedricha Schachnera. Na její výzdobě se podíleli takoví tvůrci jako J. V. Myslbek, autor dvou alegorických soch nesoucích galerii ve dvoraně i dvou lvů na schodišti vestibulu. Poslední architektonické úpravy dvorany z let 1998–1999 navrhl Ing. arch. Petr Bouřil. Projekt získal 1. cenu v kategorii rekonstrukcí za rok 1999 v soutěži Grand prix Obce architektů.

Autorem výtvarného návrhu medaile je akademický sochař Michal Vitanovský. K jeho realizovaným návrhům patří například Řád T. G. Masaryka a Řád Bílého lva, či pamětní mince 50 Kč Svatá Anežka Česká, 500 Kč J. A. Komenský a 5 000 Kč Univerzita Karlova.

Udělené medaile