Zahlavi

Čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách

 

Čestná oborová medaile Gregora Johanna Mendela
za zásluhy v biologických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků v základních oborech biologických a zemědělských věd. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

Gregor Johann Mendel (1822–1884) byl moravský kněz, přírodovědec německé národnosti, zakladatel nauky o dědičnosti. Závěry ze svých pokusů při křížení rostlin zformuloval do zákonů, v nichž dokazoval povahu genetických faktorů a statistickou zákonitost jejich přenášení z generace na generaci. Mendelovy zákony jsou základem moderní nauky o dědičnosti, jež se rychle rozrostla v jedno z nejvýznamnějších odvětví biologie. Gregor Johann Mendel své výsledky přednesl a publikoval v časopise Brněnského přírodovědeckého spolku. Jeho poznatky, později znovu objevené, se staly základem a východiskem klasické genetiky a moderního šlechtitelství. Mendelovy pokusy byly mnohokrát opakovány, potvrzeny a rozšířeny a příslušný oddíl nauky o dědičnosti byl po něm nazván mendelismus.

Autorem výtvarného návrhu medaile Gregora Johanna Mendela je akad. malíř, grafik a medailér Lumír Šindelář (1925–2010), žák prof. J. Želibského, prof. O. Nejedlého, prof. M. Holého a prof. K. Mináře.

Udělené medaile