Zahlavi

Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách

 

Čestná oborová medaile Jana Evangelisty Purkyně
za zásluhy v biomedicínských vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa k ocenění vynikajících výsledků vědecké práce v biologii, především v oborech biologicko-lékařských. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) byl významný český přírodovědec a filozof, který se řadí k nejpřednějším biologům 19. století. Ve Vratislavi, kde získal profesuru na doporučení J. W. Goetha, zavedl experimentální metody, zřídil laboratoř a vybudoval samostatný fyziologický ústav. Později působil na pražské univerzitě.

Purkyně je jedním ze zakladatelů experimentální fyziologie a psychologie. Jeho vědecké práce zasahují do mnoha oborů. Již jeho doktorská disertace O subjektivních zrakových jevech vzbudila mezi odborníky velkou pozornost. Další Purkyňovy výzkumy vedly nejen k plodným podnětům v metodách vyšetřování zraku a v základních otázkách vidění, ale i k mnoha novým výzkumným směrům. Jeho mikroskopické výzkumy se staly základem buněčné teorie. Některé Purkyňovy objevy byly nazvány jeho jménem. Jan Evangelista Purkyně založil a vydával přírodovědecký časopis Živa, spoluzakládal Časopis lékařů českých a Spolek českých lékařů. Aktivně se účastnil českého politického a kulturního života.

Jan Evangelista Purkyně usiloval o zřízení národní akademie jako vrcholné vědecké instituce. Ve spise „Akademia“ podal její koncepci. Myšlenky z tohoto projektu se uplatnily i v přípravě vzniku současné Akademie věd.

Autorem výtvarného návrhu medaile Jana Evangelisty Purkyně je akademický sochař Alexandr Mrázek (1918–1993), žák prof. Jaroslava Horejce.

Udělené medaile