Zahlavi

Čestná oborová medaile Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách

 

Čestná oborová medaile Ernsta Macha
za zásluhy ve fyzikálních vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena dne 12. prosince 1995 k ocenění vynikajících výsledků vědecké práce v oboru fyziky.

Ernst Mach (1838–1916) patří k nejvýznamnějším osobnostem ve vědě na přelomu 19. a 20. století. Jeho vědecká působnost zahrnovala především oblast experimentální fyziky v optice, mechanice a dynamice vln, svými pracemi však významně zasáhl rovněž do fyziologie smyslů a vnímání, do filozofie přírody a vědy i do dalších vědních oborů. V roce 1867 se stal profesorem na Karlově univerzitě v Praze, kde po dobu 28 let byl vůdčí osobností v oboru experimentální fyziky. Stal se tak zakladatelem moderní fyziky v Čechách. Studoval akustické a optické jevy, vyvinul metodu studia pohybu těles nadzvukovou rychlostí. Číslo charakterizující pohyb tělesa prostředím a kužel šířící se rázové vlny byly na jeho počest nazvány jeho jménem. Jeho kritika Newtonské mechaniky připravila půdu pro teorii relativity.

Jeho hlavními díly fyzikálního charakteru jsou: „Die Geschichte und die Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit“, „Optisch-akustische Versuche“, „Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt“, „Die Prinzipien der Wärmelehre“, „Die Prinzipien der physikalischen Optik“ a „Arbeiten über Erscheinungen an fliegenden Projektilen“.

Autorem výtvarného návrhu portrétní strany medaile je akademický sochař prof. Jiří Harcuba a rubové strany akademický sochař Jaroslav Veselák.

Udělené medaile