Zahlavi

Čestná medaile „De scientia et humanitate optime meritis“

 

Čestná medaile
„De scientia et humanitate optime meritis“

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Akademií věd České republiky dne 7. března 1995 k ocenění vynikajících domácích a zahraničních osobností za zvláště záslužnou činnost v oblasti vědy a humanitních idejí.

Autorem výtvarného návrhu medaile „De scientia et humanitate optime meritis“ je akademický malíř a medailér Josef Hvozdenský, žák prof. J. Želibského a prof. K. Mináře, významná osobnost současného výtvarného umění. J. Hvozdenský je autorem řady medailí, vyznamenání a emblémů určených osobnostem vědy, umění a kultury, např. Dante Alighieri (1965), J. A. Komenský (1966), Tycho de Brahe a J. Kepler (1971), V. Nezval (1979), J. Hašek (1980) aj. a pozoruhodná jsou i jeho díla reprezentativní např. medaile věnovaná 650. výročí vzniku Univerzity Karlovy (1998).

Udělené medaile