Zahlavi

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách

 

Čestná oborová medaile Jaroslava Heyrovského
za zásluhy v chemických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 2. září 1965 jako čestná oborová plaketa za zásluhy v chemických vědách, dne 18. září 1970 pak jako plaketa Jaroslava Heyrovského k ocenění vynikajících výsledků vědecké práce především ve fyzikální chemii. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

Jméno Jaroslava Heyrovského (1890–1967), profesora fyzikální chemie na Univerzitě Karlově, ředitele Polarografického ústavu Akademie věd, bylo pro tuto medaili zvoleno jako uznání jeho vynikajících vědeckých výsledků. J. Heyrovský vybudoval nový obsáhlý úsek teoretické i aplikované elektrochemie – polarografii – a propracoval teoretické základy pro plné využití širokých aplikačních možností polarografické metody v řadě oblastí společenské a výrobní praxe. Vytvořil světově uznávanou vědeckou školu. Za své vynikající vědecké dílo byl v roce 1959 jako první z československých občanů vyznamenán Nobelovou cenou. Byl členem řady předních zahraničních akademií a vědeckých společností a čestným doktorem vysokých škol. Jeho hlavní díla jsou: „Použití polarografické metody v analytické chemii“, „Chemie anorganická“, „Úvod do praktické polarografie“ a „Oscilografická polarografie“.

Autorem výtvarného návrhu medaile Jaroslava Heyrovského je akad. sochař a medailér Jan Václav Straka (1918–1983), žák prof. Otakara Španiela.

Udělené medaile