Zahlavi

Čestná oborová medaile Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách

Čestná oborová medaile Františka Pošepného
za zásluhy v geologických vědách

udělovaná Akademií věd České republiky

byla zřízena Československou akademií věd dne 12. ledna 1967 jako čestná plaketa k ocenění vynikajících výsledků vědecké práce v oblasti geologie. Od druhé poloviny roku 1995 ji uděluje Akademie věd České republiky jako čestnou oborovou medaili.

František Pošepný (1837–1895) je nejznámějším představitelem české geologie konce 19. století. Všeobecně je pokládán za klasika ložiskové nauky a za jednoho ze zakladatelů moderní teorie rudních ložisek. V jeho pracích je poprvé definována metasomatóza jako významný ložiskotvorný proces.

Jeho dílo představuje více než sto vědeckých prací, mezi nimiž jsou rozsáhlé monografie, které dodnes slouží za vzor vědeckého přístupu k základním problémům ložiskové geologie. Nejvýznamnější z nich je monografie „The Genesis of Ore Deposits“, která poprvé postavila klasifikaci rudních ložisek na genetický základ. Tato práce proslavila Františka Pošepného, který byl jmenován čestným členem vrcholné americké organizace ložiskových geologů a inženýrů American Institute of Mining Engineers v Chicagu.

Autorem výtvarného návrhu medaile Františka Pošepného je akad. sochař a medailér Milan Knobloch, žák prof. J. Laudy a prof. O. Španiela.

Udělené medaile