Předseda

Místopředsedové

 • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
  - místopředsedkyně pro II. vědní oblast – oblast věd o živé přírodě a chemických věd;
  imunologie, mikrobiologie
 • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (Sociologický ústav AV ČR)
  - místopředsedkyně pro III. vědní oblast – oblast humanitních a společenských věd;
  sociologie, sociologie politiky

Členové

 • prof. Ing. Pavel Hasal, CSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemického inženýrství)
  chemické a procesní inženýrství - bioinženýrství
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Katedra obecné a anorganické chemie)
  anorganická, koordinační a organokovová chemie, strukturní analýza

 

Tajemnice:

RNDr. Jana Cmarková, Ph.D. (Kancelář AV ČR)
tel.: 221 403 386
e-mail: cmarkova@kav.cas.cz