prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Petr Dvořák se narodil v Brně v roce 1956. Je emeritní profesor molekulární biologie a genetiky Masarykovy university (MUNI). Byl přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty a od roku 2011 do roku 2019 sloužil jako prorektor pro výzkum. Od roku 2014 do roku 2020 byl nejprve členem a později prvním místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Pracoval také jako předseda Komise pro hodnocení výzkumných organizací a předseda Bioetické komise České republiky.

Ve své vědecké práci se zabýval signalizací fibroblastového růstového faktoru 2 a jeho receptorů u lidských pluripotentních embryonálních a indukovaných kmenových buněk. Studoval zejména mechanizmy tzv. sebeobnovy, diferenciace a genomové stability kmenových buněk a témata týkající se jejich možného použití pro vývoj léků a modelování lidských nemocí. Jeho výsledky přispěly k obecnému pochopení, jakým způsobem regulují kmenové buňky pluripotentní stav a/nebo diferencují.

Petr Dvořák publikoval články, které jsou mezinárodně uznávané jako významný přínos k pochopení biologie kmenových buněk. Za posledních 20 let publikoval více než 70 článků, které jsou často citovány (duben 2021 >5200 citací; např. Nature Biotechnology, New England Journal of Medicine, Stem Cells, Journal of Cell Biology, FEBS Letters, Leukemia). Byl zapojen, často jako hlavní koordinátor, v mnoha velkých národních i mezinárodních projektech, většinou zaměřených na medicínské aplikace kmenových buněk a související legislativní a etické problémy (např. velmi úspěšný projekt “Platforms for biomedical discovery with human ES cells – ESTOOLS”, “European hESC registry”, “EuroStemCell”, “EU ERA Chair”).
 
telefon:
+420 725 730 580
e-mail:
dvorak.josefov@icloud.com