13. 06. 2022
Prezentace A. Fejfara v rámci cyklu „Aktuální vědecké téma“ na 9. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 9. 6. 2022.
13. 06. 2022
Prezentace Mgr. Z. Chmelařové z Knihovny AV ČR v rámci semináře k predátorským časopisům konaného dne 9. 6. 2022 v sídle Akademie věd ČR na Národní 3.