Zahlavi

Přiblížení problematiky predátorských časopisů

13. 06. 2022

Prezentace Mgr. Z. Chmelařové z Knihovny AV ČR v rámci semináře k predátorským časopisům konaného dne 9. 6. 2022 v sídle Akademie věd ČR na Národní 3.

Ke stažení zde