RNDr. Pavel Kubáň, DSc.

Pavel Kubáň získal titul Mgr. v oboru Matematika a chemie na Masarykově Univerzitě v Brně (1998), Ph.D. v oboru analytická chemie na Mendelově Univerzitě v Brně (2001), RNDr. v oboru analytická chemie na Palackého Univerzitě v Olomouci (2010) a DSc. v oboru analytická chemie udělovaný Akademií věd ČR (2015). V současné době pracuje jako vedoucí oddělení elektromigračních metod na Ústavu analytické chemie AV ČR.

Jeho vědecká práce je zaměřena především na studium kapilární elektroforézy, mikroextrakcí v kapalné fázi a jejich spojení pro přímou analýzu vzorků se složitými matricemi. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 původních vědeckých článků, přehledových článků a kapitol v odborných knihách a více než 60 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích. Je členem editorského týmu časopisů Separation Science Plus (Wiley) a Talanta Open (Elsevier) a také místopředsedou vědecké rady Ústavu analytické chemie AV ČR. V průběhu své kariéry se aktivně podílí jak na výzkumu, tak i na vzdělávání mladé vědecké generace a jeho výsledky jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a prezentovány formou zvaných přednášek na mezinárodních vědeckých konferencích.

 
telefon:
+420 532 290 140
e-mail:
kuban@iach.cz