prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.

Aleš Růžička je zaměstnán na Katedře obecné a anorganické chemie, Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice. Od počátku svých studií byl součástí výzkumné skupiny Prof. J. Holečka (od roku 1993). Od roku 1999 byl zaměstnán jako výzkumný pracovník. V roce 2001 získal titul Ph.D. a začal nezávislou vědeckou kariéru. Je autorem nebo spoluautorem více než 350 článků v odborných časopisech, tří kapitol v knihách a tří patentů. Přednesl více než 50 přednášek na mezinárodních i domácích konferencích.

V rámci svých pedagogických povinností vede kurzy přednášek o aspektech organokovové chemie, pokročilé anorganické chemie, NMR spektroskopie a krystalografie.

V roce 2003 vykonal postdoktorální stáž v rámci Royal Society/NATO fellowship u Prof. Michaela F. Lapperta na Sussex University v Brightonu, VB. V dalších letech vykonal krátkodobé pobyty a přednášel na zahraničních univerzitách (Dijon, Zaragoza, Brusel, Saitama, Zürich, Chemnitz, Graz, a KIT Karlsruhe).

Hlavním vědeckým zájmem je chemie sloučenin kovů, zejména hlavních skupin s atomy kovů v netradičních oxidačních stavech.

telefon:
tel: +420 466 037 151
e-mail:
ales.Ruzicka@upce.cz