PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Oldřich Tůma se věnuje soudobým dějinám: dějinám Československa po roce 1945, dějinám studené války. Jeho původní badatelské zaměření se týkalo středověkých a byzantských dějin.

Po maturitě (1969) studoval historii a filozofii na FFUK. V roce 1975 byl z politických důvodů ze studia vyloučen. Studium dokončil dálkově (1980; PhDr. 1982). PhD. na FSVUK 2007.

Po vyloučení ze studia pracoval v různých neakademických zaměstnáních (dělník, pomocný vychovatel, archivář). Zároveň se věnoval bádání v oboru byzantských dějin, příležitostně publikoval v zahraničních i domácích časopisech. V roce 1989 nastoupil na plný úvazek do tehdejšího Ústavu klasických studií ČSAV, s jehož byzantologickým oddělením spolupracoval již dříve (např. inkognito v redakci časopisu Byzantinoslavica). V roce 1992, resp. 1993 po návratu ze studijního pobytu v National Humanities Center v Research Triangle Park v severní Karolině přešel do Ústavu pro soudobé dějiny, v letech 1998-2017 byl jeho ředitelem.

Oldřich Tůma byl nebo je členem domácích i zahraničních vědeckých orgánů. Mezi jiným: členem oborových rad postgraduálního studia na FSVUK či FFP Slezské univerzity; členem redakční rady časopisů Soudobé dějiny, Journal of Cold War History, Jahrbuch für historische Kommunisforschung; členem vědecké rady European Network Remembrance and Solidarity či Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung na TU v Drážďanech. Členem Vědecké rady AV ČR je od roku 2017.

telefon:
+420 257 286 362
e-mail:
tuma@usd.cas.cz