kunesJaroslav Kuneš promoval v roce 1972 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1973 získal titul RNDr. V roce 1982 obhájil titul CSc. v oboru živočišná fyziologie. Diplomovou práci vypracoval ve Fyziologickém ústavu ČSAV, kde po promoci pokračoval v práci a od roku 1976 vedl oddělení Experimentální hypertenze. V roce 2001 mu Akademie věd udělila titul DrSc. Od roku 1995 vykonával funkci zástupce ředitele a mezi lety 2003–2010 působil ve funkci ředitele.

V průběhu své profesní kariéry se věnoval především věkově-závislým změnám v citlivosti k hypertenzogenním stimulům, především soli a interakci genetických faktorů a faktorů vnějšího prostředí v patogenezi hypertenze. V současné době spolupracuje se skupinou Dr. Maletínské z ÚOCHB AV ČR na vývoji unikátních látek, které mají potenciál být použitelné k léčbě obezity, diabetu 2. typu a neurodegenerace. Jaroslav Kuneš absolvoval několik dlouhodobých pobytů v zahraničí, především v Clinical Research Institute of Montreal v Kanadě a CNRS v Paříži.

Dlouhodobě působí jako Editor-in-Chief časopisu Physiological Research. Je čestným členem Fyziologické společnosti J. E. Purkyně a České společnosti pro Hypertenzi. V roce 1984 získal cenu pro mladé vědecké pracovníky na kongresu International Society of Hypertension (ISH) v Interlaken. Byl oceněn pamětní medailí J. E. Purkyně „Za zásluhy o rozvoj biologických věd“.

Mezi lety 1994 až 2002 působil, jako první zástupce zemí východní Evropy, ve výboru ISH. Byl pověřen organizací společného 19. světového a 12. evropského kongresu o hypertenzi v Praze, který se konal v roce 2002 za účasti téměř osmi tisíc účastníků. Jaroslav Kuneš byl a stále je řešitelem řady grantových projektů a pod jeho vedením ukončila postgraduální studium řada studentů. Publikoval více než 260 publikací v časopisech s IF, které byly citovány více než 2500x (h-index=31).

 
telefon:
+420 241 062 420
    e-mail:
jaroslav.kunes@fgu.cas.cz