prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.

Ondřej Prášil (1963) vystudoval biofyziku na MFF UK v Praze. Zabývá se fyziologií fotosyntetických řas a sinic. Specializuje se na vývoj a aplikaci optických fluorescenčních metod ke studiu primární fotosyntetické produkce a regulace fotosyntézy ekologicky významných mikroorganismů a jejich odezvy na stres. Zúčastnil se několika oceánografických plaveb. Přednáší a je profesorem biofyziky na Přírodovědecké fakultě JčU v Českých Budějovicích, kde také školí studenty doktorského a magisterského studia. Je spoluautorem více než 100 recenzovaných článků, knihy o metodách fluorescence chlorofylu ve vodním prostředí a 5 kapitol v monografiích. Jeho práce mají přes 3700 citací (h-index 33). Vedl transformaci třeboňského pracoviště MBÚ v regionální centrum řasových biotechnologií Algatech.

 
telefon:
+420 384 340 430
e-mail:
prasil@alga.cz