Akademie věd ČR vydává dva zajímavé časopisy pro veřejnost. Pro děti, teenagery a všechny čtenáře mladé duchem píšeme AΩ / Věda pro každého. A pro ty, kteří se o vědu a výzkum zajímají hlouběji a nebojí se delších textů, nabízíme čtvrtletník A / Věda a výzkum. Oba časopisy jsou online a zdarma!  


1/2020 (verze k listování)
1/2020 (verze ke stažení)

Stáhněte si unikátní vzdělávací pomůcku, komiks o vzniku seismických vln při zemětřesení a o jejich důležitosti pro poznávání stavby naší Země. Komiks je určen žákům 1. a 2. stupně základních škol. Volně ke stažení pod licencí Creative Commons:

Když se Země chvěje, příběh seismické vlny – PDF soubor pro profesionální tisk

Obálka komiksu – PDF soubor pro profesionální tisk

Když se země chvěje, příběh seismické vlny – PDF soubor pro domácí tisk

Prolistujte si publikací o projektech Strategie AV21: Od jaderné fúze po lidská práva, kterou vydalo Středisko společných činností AV ČR (ke stažení v pdf, 15,7 MB) nebo v listovací verzi. Dočtete se v ní mj. o fúzní energii, autonomních vozidlech a lidských právech v soudních síních.

Nabízíme také čtení z edice Věda kolem nás Nakladatelství Academia. Najdete tam brožury o úpravě pitné vody, mikroskopických houbách na poštovních známkách, o současném islámu nebo o Magionu, první československé umělé družici. Publikace jsou ke stažení zdarma ve formátu PDF. Cílová skupina: studenti, zvídavá veřejnost.

Nakladatelství Academia rovněž vydává knihy z edice Strategie AV21. Více než 30 brožur o nejrůznějších výzkumných programech týkajících se například včel medonosných, éček v potravinách nebo třeba nepůvodních druhů ryb u nás si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF.

Nakladatelství Academia vydává za podpory Akademie věd ČR tradiční přírodovědný časopis Živa. Založil jej už roku 1853 J. E. Purkyně. Přináší texty z oborů molekulární biologie a genetiky, virologie, parazitologie, ekologie a ochrany přírody, botaniky, mykologie, fyziologie rostlin i živočichů, zoologie bezobratlých i obratlovců, antropologie, paleontologie a dalších. Cílová skupina: Poučené publikum, středoškolští učitelé, zájemci o hlubší poznání v oboru biologie.

Potřebujete dopsat diplomku? Dokončit disertaci? Nebo si prostě jen tak listovat v knižní databázi?

Knihovna AV ČR disponuje statisíci online knih, novin, časopisů i jednotlivých článků, a to jak českých, tak zahraničních. Najdete zde odborné vědecké informace i odpočinkové čtení. Nejlepší na konec? Poplatek za registraci je nyní snížen na symbolickou 1 korunu! www.knav.cz/knihovna-za-korunu 

Poznejte svět zvířat

Ústav biologie obratlovců AV ČR připravil stručnou srozumitelnou brožurku o určování stop savců a ptáků. Vhodné i jako podklad pro vytvoření hádanek pro děti. Ke stažení v PDF.

 

Další zajímavá brožura přibližuje drobné savce – křečky, myšice, netopýry a další! Ke stažení a pročtení v PDF.

A do třetice: výuká tabule o nočních letcích: netopýrech. Ke stažení a prohlédnutí v PDF

Z českých dějin

Historický ústav Akademie věd ČR a nakladatelství nabízí časopisy i knihy nejen o české historii v elektronické podobě.


Vzhůru do pravěku

Archeologický ústav AV ČR, Praha nabízí svazky publikace Archeologie pravěkých Čech. Ke stažení a pročtení v PDF.

Romány i publikace o literatuře online

Ústav pro českou literaturu AV ČR zveřejnil román Matka od Gity Šponarové nebo třeba titulní román z antologie Eskadra obětovaných od Jaroslava Pokorného.

Stáhnout a pročíst si můžete také sedmisvazkový Lexikon české literatury.

V rámci akce Věda na doma ústav ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia rovněž publikoval 2 svazky vědecké práce V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. nebo knihy V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. a V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích.

Ústav také otevřel kompletní archiv časopisu Česká literatura. V Digitální knihovně Akademie věd jsou nyní bez omezení dostupná všechna čísla z let 1953-2019.

Vše o květeně

Botanický ústav AV ČR uvolnil obsahy popularizačního časopisu Botanika. Ke stažení a pročtení v PDF.


Pro milovníky a znalce umění

Zajímavé e-knihy jsou volně ke stažení na webu Ústavu dějin umění AV ČR:

  • Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200-1550: Kolektivní monografie se věnovuje problematice středověkého a raně renesančního umění ve východních Čechách. Ke stažení a pročtení v PDF.
  • Fondy oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.: Prozkoumejte bohaté sbírky fotografií, grafik, plánů a písemných fondů v průvodci po fondech oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, než se opět otevře badatelna. Ke stažení a pročtení v PDF.
  • Památkový postup. Péče o fotografie a kresby. Inspirace pro sbírky menšího rozsahu: Staráte se ve vaší instituci o menší sbírku fotografií nebo kreseb? Zde najdete odpovědi na základní otázky ohledně péče o ni. Ke stažení a pročtení v PDF.
  • Věda minulosti dnes: Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů, ke stažení a pročtení v PDF.
  • Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites, 1400–1700: Tato publikace se zaměřuje na budovy pro volný čas, které tvořily nedílnou součást knížecích obytných komplexů v Evropě v období 1400–1700. Ke stažení a pročtení v PDF.

Na stránkách Digitální knihovny AV ČR jsou nyní volně k prohlížení také online verze starších čísel časopisu Umění/Art a bulletinu Studia Rudolphina, a to i s možností fulltextového vyhledávání.