Zahlavi

Časopisy

Časopisy

Časopisy AV ČR

Jednotlivé časopisy jsou dostupné ve formátu PDF.

A / Věda a výzkum

Čtvrtletník o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách – vychází tištěně i elektronicky.

 

 

 

AB / Akademický bulletin

Měsíčník určený pro zaměstnance AV ČR – vychází elektronicky.

 

 

AΩ / Věda pro každého

Vychází dvakrát ročně pro návštěvníky popularizačních akcí AV ČR (Veletrhu vědy, Týdne vědy a techniky apod.) – tištěně a elektronicky.

 

 

 

 

Archiv Akademického bulletinu (1990–2016)