Zahlavi

Výuková videa

NEZkreslená věda  

Ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, kterým provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky a ilustrace Tomáše Zacha. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.

První 10dílná série NEZkreslené vědy vznikla v roce 2014. Četné pozitivní ohlasy od pedagogů, studentů středních škol a široké veřejnosti byly motivací pro vznik dalších sérií. Nejnovější pátá řada byla dokončena v roce 2019 a tematicky celá vychází z výzkumných programů STRATEGIE AV 21. Novinkou jsou české a anglické titulky díky nimž se cyklus NEZkreslená věda stává  přístupný neslyšícím a zahraničním divákům. 

nezkveda_serie5
NEZkreslená věda V

1. díl: Voda
2. díl: Barbaři
3. díl: Kukátko do nanosvěta
4. díl: Nebojte se ekonomie
5. díl: Jak funguje internet
6. díl: Civilizační choroby
7. díl: Chytré materiály

nezkveda_serie4
NEZkreslená věda IV

1. díl: Včely
2. díl: Algoritmy
3. díl: Geneticky modifikované organismy (GMO)
4. díl: 3D tisk
5. díl: Paměť v digitálním věku
6. díl: Srážky kosmických těles se Zemí
7. díl: Co je komunikace
8. díl: Skladování energie
9. díl: Vakcíny
10. díl: Češi ve vesmíru

nezkveda_serie3
NEZkreslená věda III

1. díl: Dějiny peněz
2. díl: Co je to světlo?
3. díl: O bateriích
4. díl: Genetika
5. díl: Metabolismus – o přeměně látek
6. díl: Kdo řídí lidské tělo?
7. díl: O teorii relativity
8. díl: Co je to ropa?
9. díl: Jak funguje elektromotor
10. díl: Co je to diamant?

Kontakt pro projekt NEZkreslená věda

Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40, 110 00 Praha 1
 
telefon: +420 221 403 853