Zahlavi

Kontakty pro média

Odbor mediální komunikace (OMK) - Kancelář AV ČR

  Ing. Jan Martinek
  ředitel Odboru mediální komunikace

+420 221 403 423
+420 602 270 999
 

Divize vnějších vztahů – Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

   PhDr. Kateřina Sobotková
   ředitelka Divize vnějších vztahů

+420 221 403 454
+420 733 690 788
sobotkova@ssc.cas.cz
   PhDr. Markéta Růžičková
   Tiskové oddělení

+420 221 403 574
+420 777 970 812
ruzickovam@ssc.cas.cz

   Mgr. Viktor Černoch
   vedoucí Odboru akademických médií – šéfredaktor
+420 221 403 531
+420 776 792 474
cernoch@ssc.cas.cz
   Mgr. Petr Borovský
   vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858
borovsky@ssc.cas.cz

   Mgr. Monika Petržílková
   vedoucí Odboru popularizace vědy a marketingu

+420 221 403 274
+420 221 403 848
+420 724 943 813
petrzilkova@ssc.cas.cz

   Václav Špaček
   vedoucí Odboru audiovizuálních technologií

+420 221 403 581
+420 733 690 541
spacek@ssc.cas.cz

   Mgr. Dita Hladíková
   vedoucí Oddělení protokolu, sponzoring

+420 221 403 278
+420 731 694 243
hladikova@ssc.cas.cz

 

Naše projekty

Týden vědy a techniky AV ČR

   Ing. Alexandra Baracká
   hlavní manažerka festivalu

+420 221 403 416
+420 734 872 185
baracka@ssc.cas.cz


Veletrh vědy, Otevřená věda

   Mgr. Petr Borovský
   vedoucí Odboru projektů rozvoje lidských zdrojů

+420 221 403 851
+420 739 329 858
borovsky@ssc.cas.cz


Týden mozku, Věda fotogenická

   Ing. Kristýna Vidimová
   hlavní manažerka festivalu

+420 221 403 405
vidimova@ssc.cas.cz


Časopisy A / Věda a výzkum, AB / Akademický bulletin, AΩ / Věda pro každého, projekt Věda na doma

Mgr. Viktor Černoch
vedoucí Odboru akademických médií

+420 221 403 531
+420 776 792 474
cernoch@ssc.cas.cz


Videoreportáže

   Václav Špaček
   vedoucí Odboru audiovizuálních technologií

+420 221 403 581
+420 733 690 541
spacek@ssc.cas.cz