Pro veřejnost

Thu Nov 16 02:10:00 CET 2017
K vědeckému poznání neobyčejného života lidí bez střechy nad hlavou je občas zapotřebí sáhnout i po netradičních metodách. ...
Mon Nov 13 16:23:37 CET 2017
Bojí se hmyz ptáků? Jak nanomateriál interaguje s živou buňkou? A jaký byl jídelníček ve středověkých městech? To vše a více než sto dalších témat budou moci zkoumat středoškolští studenti na stážích projektu Otevřená věda. ...
Sun Nov 12 12:49:00 CET 2017
Nabitý program největšího vědeckého festivalu v Česku je u konce. Ve dnech 6. až 12. listopadu 2017 uvedl 500 akcí, které se uskutečnily nejen v Praze, ale rovněž po celé republice. Vědychtivý návštěvníci 17. ...
Wed Nov 08 10:21:00 CET 2017
Myšlenka, že uměle stvořená bytost či stroj jednou zahubí člověka, se objevila v literatuře ještě dříve, než vůbec lidé sestrojili první počítač. ...
Wed Nov 08 03:51:00 CET 2017
Ulice středověkého města, nebo jen skvrnka na polovodičovém vzorku? Termití voják připravený k obraně kolonie a v roli pěstitele hub? Nejen tyto pozoruhodné motivy uspěly ve čtvrtém ročníku soutěže Věda fotogenická. Vítězné snímky odhalila 3. ...
Tue Nov 07 13:31:00 CET 2017
Letos uplynulo 20 let, kdy Rada Evropy přijala ve španělském Oviedu Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. Česko se k ní přihlásilo o rok později, ratifikována byla v roce 2001. ...
Mon Nov 06 14:14:00 CET 2017
Největší vědecký festival v Česku odstartoval 6. listopadu 2017 kaleidoskopem 500 akcí, které se uskuteční po celé republice. Návštěvníci 17. ...
Mon Nov 06 01:13:00 CET 2017
Hlouběji se seznámit s chemií polymerů, pracovat na vlastním vědeckém projektu pod vedením zkušených badatelů, a pomoci tak vlastní budoucí vědecké kariéře? To je cílem účastníků Postgraduálního kurzu polymerních věd, jehož 22. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR