19. 09. 2019
Vědec zabývající se fyzikou nanostruktur, odbornice na středolatinské památky i molekulární bioložka. I ti patří mezi deset mimořádných vědců a vědkyň, kteří získali titul „doktor věd“. Poctu jim ve čtvrtek 19. ...
18. 09. 2019
Nejvýznamnější vědecké ocenění v České republice, Akademickou prémii, letos obdrželi Michal Ernée z Archeologického ústavu Praha, Martin Kalbáč z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a Milan Paluš z Ústavu informatiky. ...
17. 09. 2019
Špičkoví vědci z celého světa se sjeli do Vestce u Prahy, kde sídlí centrum BIOCEV. Na mezinárodní konferenci nazvané Mitochondria, Apoptosis and Cancer 2019 diskutují o nových výsledcích v oblastech buněčné biologie i medicíny, které se týkají ...
17. 09. 2019
Středisko společných činností AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR zahájilo přihlašování na další ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Letos se uskuteční 14.–16. ...
17. 09. 2019
Jak dnes po 30 letech vzpomínáme na komunistický režim? Viditelnou a symbolickou vzpomínku představují sochy, desky a instalace ve veřejném prostoru, minulost reflektují také filmaři a spisovatelé, s pamětí jako pramenem se vyrovnávají orální ...
17. 09. 2019
Vyšlechtit kvalitnější a odolnější odrůdy pšenice bude v budoucnu snazší díky výzkumu jejích planých předchůdců V olomoucké laboratoři Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, která je součástí Centra regionu Haná pro zemědělský a ...
16. 09. 2019
Neutrina jsou důležitými elementárními částicemi, bez kterých by například ve Slunci nemohla probíhat termojaderná reakce, jedna z podmínek života na Zemi. Řadu vlastností neutrin vědci již objevili, jejich hmotnost ale dosud není známa. ...
16. 09. 2019
Mohl v roce 1938 Sovětský svaz zachránit Československo? A proč nebyli jeho zástupci pozváni na konferenci do Mnichova? Na základě nově zpřístupněných dokumentů z ruských archivů vznikla unikátní výstava Rozbití Československa 1938-1939.

Česká věda - magazín Akademie věd ČR