18. 09. 2018
Akademie věd ČR odmítá veřejná vyjádření prof. Sykové v souvislosti s jejím působením ve funkci ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR. ...
18. 09. 2018
Třídenní vzdělávací kurz Škola českého jazyka a literatury se i letos zaměří na nové poznatky z oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Uskuteční se od 22. do 24. října 2018 v Praze. ...
18. 09. 2018
Více než 2000 vědců a vědkyň na českých vysokých školách a výzkumných institucích se zapojilo do výzkumu Sociologického ústavu AV ČR, který v letech 2017 a 2018 mapoval jejich pracovní podmínky.
17. 09. 2018
Proč slavíme státní svátek zrovna 28. října, když v době zakládání Československa bylo více klíčových okamžiků? Jak dnes lidé vnímají osmičkové milníky a kam míří česká společnost? ...
14. 09. 2018
Je to „nejlepší dílo slovanské lexikografie, které i mimo oblast slavistiky může sloužit jako vzor“? Nebo jde jenom o „skleníkový květ, který nikdy nebude oplodněn a z něhož nebude žádný výsledek? ...
11. 09. 2018
Po přečtení genomu člověka i mnoha dalších organismů, tedy po rozluštění „písmenek“ genetického kódu, se vědci soustřeďují na to, co znamenají jeho „slova“ (geny), a „dlouhé věty“ (chromozomy). ...

Oslavme společné století

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto události, které nás naším společným stoletím provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým myšlením posouvaly náš národ kupředu. Pojďme společně oslavit našich 100 let!

Česká věda - magazín Akademie věd ČR