Thu Jul 20 12:11:33 CEST 2017
Jako každý rok i letos Akademie věd ČR vypsala pro všechny své zaměstnance fotografickou soutěž Věda fotogenická. Jak z názvu vyplývá, jde o fotografie s vědeckou tematikou, snímky objektů vědeckého zkoumání, přístrojů, živé a neživé přírody, ...
Thu Jul 20 09:39:41 CEST 2017
Ve čtvrtek 13. července přivítali profesorku Zažímalovou v ústavu, kde strávila podstatnou část své vědecké kariéry. S jeho ředitelem a dalšími vědci mluvila o aktuálních trendech v rostlinné biologii, investicích do přístrojů i modernizaci ...
Wed Jul 19 13:39:05 CEST 2017
V roce 2019 zamíří ke Slunci sonda, jejíž mise by měla znamenat zásadní posun ve výzkumu naší nejbližší hvězdy. Česká astronomie má ve světě skvělé jméno, a tak není překvapením, že zdejší experti připravili pro ambiciozní projekt Evropské ...
Wed Jul 19 11:21:11 CEST 2017
Zmapovali dvanáct tisíc stromů, prošli více než čtrnáct tisíc hektarů lesů a luk, výzkumu se věnovali jedenáct let. Entomologové z Biologického centra AV ČR a geoinformatici z Ostravské univerzity připravili unikátní interaktivní mapu lužních ...
Wed Jul 19 09:54:50 CEST 2017
Předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová se v pondělí 17. července setkala s představitelem partnerské Čínské akademie věd prof. Chunli Baiem. ...
Mon Jul 17 11:45:26 CEST 2017
Na Marsu, na východě sopečně-tektonické provincie Tharsis, která má rozlohu jako Evropa, se nachází údolí Valles Marineris. Je to území kaňonů s hloubkou až 10 kilometrů. Na začátku 70. let 20. století ho objevila sonda Mariner 9. ...

Strategie AV 21

Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů pracovišť Akademie věd.

AV ČR v médiích

vybraná vystoupení pracovníků AV ČR a reportáží z Akademie věd ČR v českých televizích.

 

 

Česká věda - magazín Akademie věd ČR