20. 05. 2019
Říká se tomu archeologické eldorádo. Zvlněnou jihomoravskou krajinu plnou lužních lesů na průsečíku tří řek zkoumají badatelé již více než sto let, a ona stále vydává nové poklady. Ostatně zdejší vykopávky finančně podporoval i prezident T. G. ...
20. 05. 2019
Jaký dopad na množství uhlíku v atmosféře bude mít změna vztahu mezi stromy a symbiotickými houbami a bakteriemi zapříčiněná oteplujícím se klimatem? ...
20. 05. 2019
Přehled Nature Index, zaštítěný časopisem Nature, sleduje počty kvalitních vědeckých článků ve vybraných vědeckých časopisech. ...
17. 05. 2019
Přilákat do Česka světové vědce, rozšířit základnu českých AI talentů a napomoci vzniku nových technologických firem. To jsou cíle ambiciózní iniciativy prg.ai, která chce do pěti let udělat z Prahy centrum umělé inteligence. ...
17. 05. 2019
Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR publikovali v prestižním americkém časopise Science. Jejich výzkum, na kterém se podíleli i odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a z farmaceutické společnosti Zentiva, se týká nových možností ...
17. 05. 2019
Předseda Vědecké rady Akademie věd ČR Antonín Fejfar zastupoval Českou republiku na čtvrtém fóru o roli vědy, technologií a inovací (STI Forum) v otázkách udržitelného rozvoje. Význačná přehlídka se konala v sídle OSN v New Yorku ve dnech 14. ...
16. 05. 2019
Zcela nová metoda separace prvků vzácných zemin, vyvinutá v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, usnadní a zrychlí výrobu radiofarmak. ...
16. 05. 2019
Skupina výzkumu exoplanet Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR pod vedením Petra Kabátha se stala oficiálním členem plánované vesmírné mise PLATO. Jde o první přímou českou účast na výzkumu exoplanet.

Česká věda - magazín Akademie věd ČR