Tue Apr 24 15:44:00 CEST 2018
Národní finále EXPO SCIENCE AMAVET určilo vítěze jubilejního 25. ročníku populární studentské soutěže. V sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze se představilo 35 projektů, které uspěly v regionálních kolech v Brně, Liberci, Pardubicích a ...
Mon Apr 23 19:42:00 CEST 2018
Brněnský Psychologický ústav AV ČR a významné lokality Archeologického ústavu AV ČR v Pavlově a Dolních Věstonicích navštívila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová v rámci svého turné po ústavech Akademie věd ČR. ...
Mon Apr 23 17:23:27 CEST 2018
Minulý týden se v českém prostředí podepsala výjimečná dohoda mezi Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a společností BTCZ Ventures ze skupiny bpd partners o finanční podpoře základního výzkumu skupiny Dr. ...
Mon Apr 23 13:56:00 CEST 2018
Viry, život ve skleníku nebo také Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků – nejen těmito tématy se zabývá letošní druhé číslo přírodovědného časopisu Živa.
Mon Apr 23 13:30:00 CEST 2018
Osudy movitého majetku kulturní povahy, který byl konfiskován v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu na základě dekretů prezidenta republiky, sledovala konference Ústavu dějin umění AV ČR pod hlavičkou projektu NAKI II.
Thu Apr 19 16:08:06 CEST 2018
CZ-OPENSCREEN, celým názvem Národní infrastruktura chemické biologie, je velká výzkumná infrastruktura provozována Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. ...

Strategie AV 21

Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů pracovišť Akademie věd.

Oslavme společné století

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto události, které nás naším společným stoletím provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým myšlením posouvaly náš národ kupředu. Pojďme společně oslavit našich 100 let!

Česká věda - magazín Akademie věd ČR