Kalendář událostí

Doporučujeme

2
prosinec
IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, vás srdečně zve na seminář na téma Motivační účinky podpory výzkumu a vývoje ve firmách Kdy: ...
2
prosinec
Ústav dějin umění AV ČR, SSČ AV ČR, v. v. i., vás srdečně zve na výstavu: Josef Sudek: V Ateliéru Kdy: 2. 12. 2016 – 27. 1. ...
12
prosinec
Nakladatelství Academia vás srdečně zve na uvedení knihy Ondřeje Beránka a Bronislava Ostřanského (eds. ...
15
prosinec
ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i. „Václav Havel – dramatik, disident, politik“ Mezinárodní mezioborová konference pořádaná u ...
9
leden
Redakce časopisu Naše řeč a oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR si vás dovolují pozvat na konferenci 100 let Naší ...
Výstava světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka, uspořádaná na závěr roku jeho 120. výročí narození (1896) a 40. výročí úmrtí (1976), představí fotografie ateliérů pražských umělců formou autorských newprintů z originálních negativů Josefa Sudka ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.
Dne 1. prosince 2016 se oficiálně otevřel 11. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. ...
Biolog prof. Hendrik Küpper z Biologického centra Akademie věd ČR zahajuje výzkum, který se zaměří na v současnosti vysoce aktuální výzkumné téma týkající se těžkých kovů v rostlinách, živých organismech a životním prostředí.
V prostorách Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu České republiky, předal 30. listopadu náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ceny udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016.
První slovanský nositel Nobelovy ceny za literaturu Henryk Sienkiewicz slaví letos kulaté výročí narozenin a sté výročí úmrtí. Výstava pod názvem Sienkiewicz 1846–1916–2016, kterou k této příležitosti připravil Polský institut v Praze a Národní muzeum v Kielcích, prezentuje české stopy ve ...
Novou předsedkyní Grantové agentury ČR (GA ČR) se od 10. prosince 2016 stane dr. Alice Valkárová z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ve funkci nahrazuje dosavadního předsedu prof. Ivana Netuku, který GA ČR vedl od roku 2014. Do předsednictva byli dále jmenováni prof. ...
Celkem 120 000–150 000 hesel a komplexní popis lexikálních jednotek současného českého jazyka: takové jsou základní obrysy Akademického slovníku současné češtiny (ASSČ), který se v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR (ÚJČ) připravuje od roku 2012.
Nadační fond Neuron v rámci slavnostního večera ve čtvrtek 24. listopadu ocenil šest českých vědců, z toho čtyři z ústavů Akademie věd České republiky, za vědecké zásluhy světového měřítka, osobní integritu, statečnost a nezištné jednání vůči svému okolí i mladším generacím.
Archiv aktualit