Wed Aug 15 14:33:57 CEST 2018
Dětská leukemie je diagnóza, kterou si žádná rodina nechce v ordinaci lékaře vyslechnout. Ačkoli její léčba se postupně zlepšuje, stále zůstává několik typů této nemoci, které lze léčit jen s velkými obtížemi. ...
Mon Aug 13 17:28:49 CEST 2018
Buněčné jádro obsahuje DNA, která je nositelkou genetické informace a rozhoduje v podstatě o všem, co se v buňce děje. Předurčuje správné dělení buněk a přežití celého organismu. ...
Mon Aug 13 15:25:05 CEST 2018
Vědci z Biofyzikálního ústavu v Brně a Ústavu experimentální botaniky v Olomouci ve spolupráci s francouzskými a švýcarskými vědci odhalili pozoruhodný mechanismus kompenzující degeneraci evolučně mladého chromozomu Y u dvoudomé rostliny silenky ...
Fri Aug 10 13:09:06 CEST 2018
Halančíci – mimořádně krátkověké drobné ryby afrických savan – dospívají už za pouhé dva týdny – nejrychleji ze známých obratlovců. ...
Wed Aug 08 10:39:13 CEST 2018
Botanický ústav AV ČR, Český svaz ochránců přírody Vlašim a Ministerstvo životního prostředí ČR se druhým rokem podílejí na záchraně kriticky ohrožené květiny kuřičky hadcové, která roste pouze na dvou místech na světě, a to na Podblanicku.
Mon Aug 06 10:57:01 CEST 2018
Nová technologie vysokofrekvenčního EKG umožňuje přesněji stanovit léčbu pro konkrétního pacienta se selhávajícím srdcem, a tím výrazně prodloužit délku jeho života. ...

Oslavme společné století

V roce 2018 nás čeká kulaté výročí, které přímo vybízí k velkým oslavám. Připomeňme si proto události, které nás naším společným stoletím provázely a inspirujme se osobnostmi, které svým myšlením posouvaly náš národ kupředu. Pojďme společně oslavit našich 100 let!

Česká věda - magazín Akademie věd ČR