19. 03. 2019
Výzkum mezinárodního týmu, na kterém se podílela i vědkyně z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, publikoval prestižní časopis Nature. Týká se obnovy kmenových buněk v „růstových zónách“ kostí. ...
18. 03. 2019
Delegace z Akademie věd ČR jedná v Izraeli o spolupráci v oblasti rostlinné genetiky. Je hostem dvoudenního odborného workshopu nazvaného Plant Genomics v Jeruzalémě. Vystoupí na něm řada prominentních vědců.
15. 03. 2019
Symboličtější místo si historici o 15. březnu mohou stěží představit. Konference nazvaná Rok 1939 – čekání na válku se odehrávala v Zeleném salonku Kolovratského paláce. ...
15. 03. 2019
Z archeologických nálezů, jejiž stáří se pohybuje mezi 2 - 30 000 lety, získávají vědci genetickou informaci, tzv. starodávnou DNA. ...
14. 03. 2019
Čím dál častěji naši krajinu sužuje sucho, uvědomujeme si, že voda se stává vzácností. Vědci z Akademie věd ČR na měnící se podmínky reagují a vodě se věnují v mnoha ohledech. ...
14. 03. 2019
Akademie věd ČR vydala ve čtvrtek 14. března prohlášení, v němž uvítala návrh 9. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. ...

Týden mozku

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Letošní ročník festivalu proběhne 11.–17. března 2019.

Česká věda - magazín Akademie věd ČR