Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
13. 12. 2019

Bylo třeba vybourat okno a stěnu laboratoře ve třetím patře budovy Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, aby dovnitř mohl 350tunový jeřáb vsunout unikátní přístroje, které mají produkovat částice menší než miliontina tloušťky lidského vlasu.

12. 12. 2019

Čeští vědci budou pod vedením Martina Feruse a Svatopluka Civiše z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR součástí mise ARIEL. Dalekohled satelitu ARIEL prozkoumá prostředí a klima vzdálených světů. Odhalí detaily o fyzikálních podmínkách a chemickém složení jejich atmosféry, povrchu a přinese detailní informace o formování vzorku několika stovek exoplanet.

12. 12. 2019

V roce 2020 se otevřou brány pracovišť Akademie věd ČR již po patnácté. Talentovaní středoškoláci si pod hlavičkou Otevřené vědy vyzkoušejí vědeckou práci v praxi. Pro příští rok vypsalo stáže 93 lektorů z 32 pracovišť Akademie věd ČR. Studenti si vybírali ze 105 témat ze všech vědeckých oborů. Organizátoři obdrželi více než 1000 přihlášek.

11. 12. 2019

100 let vědeckého výzkumu, ale i vytváření národní identity a posunu k moderním technologiím a prezentaci archeologického dědictví veřejnosti připomněla společná konference pražského a brněnského Archeologického ústavu AV ČR. Jeden z nejstarších ústavů Akademie věd, Archeologický ústav, byl založen – pod názvem Státní archeologický ústav – právě před 100 lety, v listopadu 1919. Jeho prvním ředitelem byl vynikající etnolog, antropolog a odborník na slovanskou archeologii Lubor Niederle, který ho vedl až do roku 1924.

11. 12. 2019

Archeologie, historie, dějiny umění, literatura či vývoj práva ve střední a východní Evropě. Široké spektrum témat bude spadat pod novou česko-německou platformu v centru Prahy. Vznikne v lednu příštího roku a bude ji koordinovat Centrum medievistických studií při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a Karlově univerzitě.

10. 12. 2019

Veterinární lékařství, myslivost a divoká prasata spojuje mezinárodní etnografický výzkum, který získal jednu z nejprestižnějších vědeckých podpor: ERC konsolidační grant ve výši 2 miliónů eur. Jeho autorem je Luděk Brož z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. V následujících pěti letech se se svým týmem zaměří na konflikty, ke kterým vedl nejdříve velký nárůst počtu divokých prasat v Evropě a potom jejich následné ohrožení africkým morem.

10. 12. 2019

Letošní pětapadesáté zasedání Akademického sněmu mělo zvláštní význam. Nejenže bylo jubilejní, ale také odkazovalo k mimořádnému vědeckému výročí a zveřejnilo udělení prestižního grantu ERC Luďkovi Brožovi z Etnologického ústavu AV ČR.

06. 12. 2019

Renomovaný historik středověku a archeolog Petr Sommer, francouzský znalec dějin Československa Alain Soubigou a odborník na raný novověk Petr Vorel v pátek 6. prosince obdrželi význačné medaile Akademie věd ČR.

06. 12. 2019

Je čas reálný, nebo je výsledkem našeho subjektivního vnímání reality? Máme někde v mozku centrum vnímání času? Podobným otázkám se věnují filozofové, teoretičtí fyzikové, biologové a mnozí další. Přečíst si o nich můžete v novém Áčku – časopisu Akademie věd ČR A / Věda a výzkum.

04. 12. 2019

S právníkem Centra transferu technologií Akademie věd ČR (CeTTAV) Michalem Beluským hovoříme o jeho zkušenostech s poskytováním služeb akademickým pracovištím, motivaci vědců k transferu znalostí i překážkách, které mu v českém prostředí brání.