Zahlavi

Kurzy pro pedagogy

 

Vzdělávání pedagogů

Akademie věd ČR se v rámci projektu Otevřená věda věnuje také vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů. Profesní rozvoj pedagogů je totiž významnou aktivitou, která vede ke zvýšení zájmu a motivaci žáků a studentů k vědecké práci. Školy a jejich učitelé tak hrají důležitou roli při uvádění žáka do oblasti vědy.

Cílem vzdělávání učitelů je dosáhnout posunu ve způsobu výuky daných předmětů tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Učitelé mají možnost obohatit svou výuku o nejnovější trendy ve vědě a zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze zákulisí vědy a práce předních českých vědců.

 

Kurzy pro pedagogy přírodovědných oborů

Letní vědecký kemp aneb "Škola v přírodě pro dospělé"

Akademie věd ČR každoročně v srpnu pořádá Letní vědecký kemp, vzdělávací aktivitu, která je určená pedagogům exaktních věd na základních a středních školách. V období letních prázdnin si formou workshopů a následných diskusí mohou pedagogové rozšířit své znalosti v oboru chemie, biologie, fyziky a matematiky tak, aby je následně mohli využít nejen v laboratorní výuce ve svých školách. Důraz při volbě experimentů je kladen především na finanční „nenáročnost“ a zařazení do Rámcových vzdělávacích programů na příslušném stupni škol.

Letní vědecký kemp se letos koná 10.–22. 8. 2020 v Jindřiši u Jindřichova Hradce.

Přihlásit se mohou pedagogové přírodovědných oborů ZŠ a SŠ. Program je rozdělen do tří tematických bloků podle vědních oborů.

  • 10.–14. 8. 2020 - kurz pro pedagogy prvního stupně ZŠ 
  • 14.–18. 8. 2020 - kurz pro pedagogy fyziky a matematiky 
  • 18.–22. 8.2020 - kurz pro pedagogy chemie a biologie 

Kapacita každého kurzu je 12 účastníků.
Letní vědecký kemp má pro letošní ročník naplněnou kapacitu. Pokud si přejete dostávat aktuální informace o kurzech pro pedagogy, neváhejte se obrátit na Mgr. Zuzanu Všetečkovou, vseteckova@ssc.cas.cz

Více informací najdete webové stránce: www.otevrenaveda.cz

 

Kurzy pro pedagogy humanitních oborů

Škola českého jazyka a literatury

Školu českého jazyka a literatury pro pedagogy pořádá Akademie věd ČR, resp. Středisko společných činností AV ČR, ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR již od roku 2012. Vzdělávací kurz je určen aktivním učitelům českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií. Cílem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy je účastníkům představit zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře. Po absolvování kurzu každý pedagog získá nové poznatky a nápady, které následně může aplikovat v praxi při výuce českého jazyka a literatury na příslušné škole. Odbornými garanty Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy jsou PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA, z Ústavu pro jazyk český AV ČR a PhDr. Robert Kolár, Ph.D., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Více informací najdete webové stránce: www.otevrenaveda.cz

Kontakt:

Mgr. Zuzana Všetečková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00 Praha 1

tel.: +420 221 403 815
e-mail: vseteckova@ssc.cas.cz

Pedagogy a studenty se zájem o vědu a výzkum zveme také na vzdělávací a pupulárně naučné akce pořádané Akademií věd ČR: Veletrh vědy a Týden vědy a techniky.