Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

20. 11. 2018
Přední český i světový odborník na výzkum účinků vzdušného proudění a zároveň první polistopadový ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (ÚTAM AV ČR), prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc., dr. h. c. oslavil v širokém kruhu spolupracovníků a odborníků z oboru 90. narozeniny. ...
19. 11. 2018
Když orchestr nebo hudební skupina neladí, posluchači jsou nešťastní a zklamaní. V přírodě naší planety existuje orchestr, jehož naladění vede k neštěstím a katastrofám. Jmenuje se El Niño. ...
16. 11. 2018
Dne 12. 11. 2018 podepsal ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. PhDr. Lumír Poláček, CSc. a ředitelka Římsko-germánské komise Německého archeologického ústavu ve Frankfurtu nad Mohanem Prof. Dr. ...
16. 11. 2018
Na vnitřních planetách sluneční soustavy nacházíme doklady sopečné činnosti. Sopečná činnost na těchto světech probíhala různým způsobem, což mělo vliv na tvar sopek, které při sopečné činnosti vznikly. Na Zemi jsou nejčastějším druhem sopek takzvané sypané kužele. ...
16. 11. 2018
Nenápadný projekt, který demonstruje, jak může mít čistě základní výzkum nečekané aplikace v praxi. Mezinárodní tým vědců v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR zkoumá srážky molekul s volnými elektrony, při nichž dochází k různým kvantovým exotickým efektům. ...
15. 11. 2018
V první veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pořádané Národními centry kompetence Technologické agentury ČR, uspěly čtyři projekty, které jsou koordinovány pracovištěm Akademie věd ČR. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR