Pro média

Tiskové zprávy

Wed Jun 21 14:15:15 CEST 2017
„Ostatně nenávidím vše, co mne pouze poučuje, aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.“ Tento Goethův výrok uvádí na českou scénu unikátní událost svého druhu, mezinárodní bienále „How Does Performance Philosophy Act? ...
Wed Jun 21 11:35:14 CEST 2017
V jádrech všech našich buněk je uloženo obrovské množství informací o tom, jaké bílkoviny (proteiny) může buňka vyrábět. Nosičem této informace jsou dlouhá vlákna molekul deoxyribonukleové kyseliny (DNA).
Tue Jun 20 15:22:27 CEST 2017
Dne 22. 6. 2017 proběhne slavnostní otevření nového chovného zařízení na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (ÚBO) ve Studenci (Kraj Vysočina), kterého se zúčastní předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Fri Jun 16 14:41:35 CEST 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a společnost Seismik s.r.o. obdržely začátkem června evropský patent na metodiku, jejímž využitím lze rozlišit přirozenou a vyvolanou seismicitu. ...
Fri Jun 16 14:40:33 CEST 2017
Do unikátního, nebývale komplexního celosvětového pokusu se zapojili ekologové z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ...
Thu Jun 08 14:31:26 CEST 2017
Každý nový život vzniká oplodněním vajíčka. S přibývajícím věkem ženy však dochází k tomu, že stále větší množství vajíček obsahuje nesprávný počet chromozomů. Geneticky abnormální embrya pocházející z těchto vajíček jsou buď spontánně přerušena, nebo nesou genetické vady.

Česká věda - magazín Akademie věd ČR