Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

Thu May 17 11:44:20 CEST 2018
Houby rodu paličkovice (Claviceps, lidově námel) napadají květenství travin, včetně obilovin, kde produkují řadu nebezpečných toxinů. Nejznámějšími jsou námelové alkaloidy, způsobující onemocnění lidí a dobytka zvané ergotismus. ...
Wed May 16 12:12:24 CEST 2018
Čeští vědci ve spolupráci s čínskými kolegy jako první na světě dokázali zobrazit strukturu iontových hydrátů sodíku, tedy shluků neboli klastrů molekul vody a atomu sodíku, které se podílejí na řadě významných každodenních fyzikálních, chemických i biologických procesů. ...
Wed May 16 12:11:29 CEST 2018
Nemoc motýlích křídel (bulózní epidermolýza) postihuje přibližně 1 z 50 000 narozených dětí. Jde o dědičné onemocnění pojivové tkáně, které se projevuje tvorbou puchýřů po celém povrchu těla. Kromě toho postihuje také sliznice, trávicí, dýchací a vylučovací ústrojí. ...
Wed May 16 12:10:25 CEST 2018
Ústav dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR) odeslal dne 9. 5. 2018 otevřenou výzvu zastupitelstvu hl. m. Prahy, ve které zásadně odmítá bourání Libeňského mostu a vyzývá zastupitelstvo k hlasování proti jeho likvidaci. ...
Mon May 14 10:17:35 CEST 2018
Profesor Petr Svoboda, který od roku 2007 pracuje v Ústavu molekulární genetiky AVČR (ÚMG), byl zvolen jedním z 62 nových členů Evropské organizace molekulární biologie (EMBO).
Mon May 14 10:16:03 CEST 2018
Slavnostní XXIV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky se koná v pondělí 14. května 2018 v 10:00 hod. ve Velké aule Karolina. Během zasedání budou předány Medaile za zásluhy o rozvoj vědy NUMISMA HONORIS SOCIETATIS SCIENTIARUM BOHEMICAE Učené společnosti ČR a ceny Učené ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR