Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

Wed Feb 07 13:29:56 CET 2018
Senzory OVSS (Outer Vessel Steady-state Sensor) jsou určeny pro přesné měření ustáleného magnetického pole v extrémních podmínkách termojaderných reaktorů. ...
Wed Feb 07 13:25:11 CET 2018
Znevýhodnění v odměňování mezi muži a ženami, nedostatečný postup žen na vyšší pozice či překážky při přijímacích pohovorech představují nejzásadnější problémy, které odhalil reprezentativní průzkum Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. ...
Thu Feb 01 10:09:17 CET 2018
Ochota k volební účasti je u dětí rodičů s výučním listem o více jak 20 procentních bodů nižší než u dětí vysokoškolsky vzdělaných rodičů. O politiku se vůbec nebo spíše nezajímá 67 % středoškoláků. Častější diskuze o politice ve třídě nesouvisí s demokratičtějšími postoji středoškoláků. ...
Wed Jan 31 15:55:36 CET 2018
Columbia, nejstarší raketoplán americké vesmírné flotily, se rozpadl krátce před přistáním přesně před 15 roky, v sobotu 1. února 2003. Tragický problém, který nakonec zapříčinil smrt celé sedmičlenné posádky, včetně prvního izraelského astronauta Ilana Ramona, však vznikl již o 16 dní ...
Tue Jan 30 11:04:12 CET 2018
Národní kontaktní centrum - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. k letošnímu Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě (11. února) bude vzpomínat na vybrané vynálezkyně a inovátorky. ...
Thu Jan 25 21:48:29 CET 2018
V České republice byla v minulém století vybudována na říční síti více než stovka víceúčelových přehradních nádrží. Za dobu své existence prošly nádrže celou řadou změn, ze kterých lze při seriózní analýze časových řad zjistit a doložit mnoho zajímavých informací nejen o lidských aktivitách ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR