Pro média

Tiskové zprávy

Mon Jul 17 12:04:32 CEST 2017
Jedním z nejvýraznějších útvarů na povrchu Marsu je obrovská štítová sopka Olympus Mons tyčící se 26 kilometrů nad okolní pláně v oblasti Tharsis – v rozsáhlé sopečně-tektonické provincii dosahující svými rozměry velikosti Evropy. ...
Mon Jul 03 10:48:57 CEST 2017
Ve dnech 3. – 7. 7. 2017 se koná v Budapešti European Zebrafish Meeting, na kterém se každoročně schází nejvýznamnější vědecké kapacity zabývající se především modelovým organismem dánio pruhované, známé jako zebřička. ...
Wed Jun 21 14:15:15 CEST 2017
„Ostatně nenávidím vše, co mne pouze poučuje, aniž by povzbuzovalo nebo bezprostředně oživovalo mou činnost.“ Tento Goethův výrok uvádí na českou scénu unikátní událost svého druhu, mezinárodní bienále „How Does Performance Philosophy Act? ...
Wed Jun 21 11:35:14 CEST 2017
V jádrech všech našich buněk je uloženo obrovské množství informací o tom, jaké bílkoviny (proteiny) může buňka vyrábět. Nosičem této informace jsou dlouhá vlákna molekul deoxyribonukleové kyseliny (DNA).
Tue Jun 20 15:22:27 CEST 2017
Dne 22. 6. 2017 proběhne slavnostní otevření nového chovného zařízení na detašovaném pracovišti Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (ÚBO) ve Studenci (Kraj Vysočina), kterého se zúčastní předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
Fri Jun 16 14:41:35 CEST 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR a společnost Seismik s.r.o. obdržely začátkem června evropský patent na metodiku, jejímž využitím lze rozlišit přirozenou a vyvolanou seismicitu. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR