Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

9. 11. 2018
Čeští vědci pod vedením Petra Cíglera z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Martina Hrubého z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR přišli s převratnou metodou umožňující snadno a levně produkovat ozářené nanodiamanty a jiné materiály využitelné pro vysoce citlivou diagnostiku chorob, ...
8. 11. 2018
Snadná doprava léčiv přímo do buněk je jedním z velkých cílů farmaceutického průmyslu. Procesům, které probíhají v buněčné membráně a jsou zodpovědné za transport látek do buňky a z buňky ven, přitom stále z velké části nerozumíme na detailní molekulové úrovni. ...
7. 11. 2018
Vyzkoušet si pracovat po boku opravdových vědců nabízí středoškolákům Akademie věd ČR. Pod hlavičkou projektu Otevřená věda organizuje roční stáže na desítkách svých pracovišť. Stáže jsou určeny studentům středních škol, kteří si mohou vybírat z více než 90 témat nejrůznějších oborů.
6. 11. 2018
V minulém týdnu vydal Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. v rámci programu Strategie AV21 populárně naučnou knihu „Příběhy civilizace a barbarství. Pod nadvládou Říma“ autorů Balázse Komoróczyho a Marka Vlacha. ...
2. 11. 2018
V pondělí 5. listopadu odstartuje 18. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice – Týden vědy a techniky Akademie věd (AV) ČR. Již tradičně se do něj zapojuje i českobudějovické Biologické centrum (BC) AV ČR, které pořádá dny otevřených dveří na všech svých pracovištích a nabízí ...
31. 10. 2018
Nové druhy vířníků pomohl popsat detektor elektronů, který vyvinuli a nedávno představili brněnští vědci v čele s doktorem Vilémem Nedělou. Vířníky z druhového komplexu Brachionus calyciflorus se podařilo zobrazit v jejich přirozeném stavu a vlhkém prostředí. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR