Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

Tue Jul 17 15:13:15 CEST 2018
Při Ústavu organické chemie a biochemie AVČR vznikla nová start-up společnost DIANA Biotechnologies, která bude rozvíjet unikátní technologii postgraduálního studenta Václava Navrátila s potenciálem významně zlepšit diagnostiku nemocí a urychlit vývoj nových léčiv. ...
Tue Jul 17 11:02:52 CEST 2018
Tři vynikající vědci převzali 16. července 2018 v Praze prestižní medaile Akademie věd ČR. Odborník na diagnostiku kardiologických poruch Josef Halámek získal Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd, astronomovi Marianu Karlickému připadla Čestná ...
Tue Jul 17 00:27:59 CEST 2018
Tři vynikající vědci převzali 16. července 2018 v Praze medaile Akademie věd ČR. Odborník na diagnostiku kardiologických poruch Josef Halámek získal Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách, astronomovi Marianu Karlickému připadla Čestná oborová ...
Wed Jul 11 17:03:27 CEST 2018
Fyzikální ústav Akademie věd ČR uspěl v náročné výzvě „Excelentní výzkum“ v Operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání s projektem SOLID21 a obdrží v následujících letech více než půl miliardy korun na rozvoj předního evropského výzkumného centra v oblasti fyziky pevných látek.
Fri Jun 29 10:30:37 CEST 2018
14 let práce, 33 autorů, 992 stran, 800 ilustrací a bezmála 4 kilogramy – kniha, která vznikla na půdě Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR), ohromuje nejen čísly, ale hlavně obsahem. ...
Thu Jun 28 15:32:53 CEST 2018
Dne 28. června 2018 byl na 65. plenárním zasedání Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), konaném na řeckém ostrově Korfu, zvolen Jan Hrušák z Akademie věd ČR budoucím předsedou ESFRI. Mandátu by se měl ujmout k 1. lednu 2019. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR