Zahlavi

Pro média

Tiskové zprávy

Wed May 23 16:05:58 CEST 2018
Ve středu 23. května 2018 převzalo z rukou nové předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové diplomy doktora věd patnáct jeho nových nositelů (podrobnější informace o nich jsou přiloženy), z nichž jedenáct působí na pracovištích Akademie věd ČR a čtyři na vysokých školách.
Wed May 23 14:09:08 CEST 2018
Dne 23. května 2018 převezme z rukou předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové čestnou medaili AV ČR “De scientia et humanitate optime meritis“ jeden z nejvýznamnějších světových teoretických chemiků, prof. Hiroshi Nakatsuji. ...
Tue May 22 11:04:53 CEST 2018
Rozborem nejnovějších gravitačních dat z družic (zejména GOCE) a topografických dat z radarů pronikajících ledem Antarktidy byla objevena tři možná subglaciální jezera, která zatím žádný katalog takových objektů neuvádí. ...
Tue May 22 11:03:42 CEST 2018
Fotosyntéza je nesmírně důležitým procesem, který umožňuje přeměnit sluneční záření na energii chemických vazeb. Tento proces využívají zelené rostliny a řada dalších organismů a věda se mu snaží plně porozumět již více jak sto let. ...
Thu May 17 11:44:20 CEST 2018
Houby rodu paličkovice (Claviceps, lidově námel) napadají květenství travin, včetně obilovin, kde produkují řadu nebezpečných toxinů. Nejznámějšími jsou námelové alkaloidy, způsobující onemocnění lidí a dobytka zvané ergotismus. ...
Wed May 16 12:12:24 CEST 2018
Čeští vědci ve spolupráci s čínskými kolegy jako první na světě dokázali zobrazit strukturu iontových hydrátů sodíku, tedy shluků neboli klastrů molekul vody a atomu sodíku, které se podílejí na řadě významných každodenních fyzikálních, chemických i biologických procesů. ...

Česká věda - magazín Akademie věd ČR