Zahlavi

Expertní stanoviska AVex

AVex je nezávislé expertní stanovisko, které Akademie věd České republiky připravuje pro orgány státu a jeho představitele jako odborný podklad ve věcech veřejných záležitostí. Odborným garantem stanoviska je příslušné pracoviště (veřejná výzkumná instituce) Akademie věd ČR.


1/2020
Antibiotická krize:
plný text
literatura


2/2020
Planeta ve skleníku:
plný text
literatura


3/2020
Zůstane naše půda živá?
plný text
literatura


4/2020
Klimatická změna:
plný text
literatura

AVex-Poskozene-zdravi-v-panevnich-oblastech
5/2020
Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji:
plný text
literatura

1-2019-AVex-Big-Data
1/2019, Big Data:
plný text
literatura


2/2019, Voda:
plný text
literatura, errata


3/2019, Sucho:
plný text
literatura


4/2019, GMO:
plný text
literatura

Kontakt:  
Odpovědná redaktorka: Markéta Růžičková, e-mail: avex@kav.cas.cz