Partneři AV ČR

Děkujeme všem partnerům, sponzorům a dárcům, bez jejichž finanční, nefinanční či dobrovolné podpory bychom naše projekty nemohli uskutečnit.

logo-a-royal-GOLD2-1654x827.jpg_1389461467A-ROYAL Service s.r.o.

Hlavní náplní činnosti firmy A-ROYAL Service s.r.o. je zajišťování fyzické ostrahy majetku a osob, recepční služby, přeprava finančních hotovostí, případně realizace jiných činností. Více informací o této společnosti na www.a-royal.cz

 

akant13.png_395960836

AKANT ART v.o.s.

Společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi. Více informací o této společnosti na www.akantart.cz

 

alces

ALCES, spol. s r.o.

Tato společnost se zabývá komplexní činností ve stavebnictví, od inženýrské činnosti přes vlastní provádění bytových a občanských staveb až po specializované dodávky jednotlivých řemesel. Více informací o této společnosti na www.alces.cz 

 

logo-bayer

Bayer

Bayer je globální společnost s hlavní působností v oblasti péče o zdraví a v zemědělství. Produkty a služby společnosti jsou vytvářeny tak, aby sloužily lidem a zlepšovaly kvalitu jejich života. Bayer si zároveň klade za cíl tvořit hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Společnost Bayer se zavazuje k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, sociálních a etických hodnot. Více informací o této společnosti na https://www.bayer.cz/

 

Logo-BBM-StredniNeg.jpg_1625642151

BBM spol. s.r.o.

Společnost BBM vyvíjí profesionální software v technologiích Oracle se zaměřením na podporu ekonomiky a administrativy. Zákazníky BBM jsou především nevýrobní organizace, vědecká pracoviště a vysoké školy. Více informací o této společnosti na www.bbm.cz

 

Logo_Carl_Zeiss

CARL ZEISS spol. s.r.o.

Carl Zeiss je vedoucí mezinárodní skupinou společností v oboru optiky, optoelektroniky a měřicí techniky s celosvětovou působností. Společnosti nabízí výrobky a služby z oboru zdravotnické techniky, mikroskopie a biomedicíny, systémová řešení pro polovodiče, automotivní a mechanické strojírenství stejně tak jako vysoce kvalitní spotřební zboží, kterým jsou objektivy ke kamerám a fotopřístrojům, dalekohledy a další. Více informací o této společnosti na www.zeiss.cz

 

140225-cellbest_logo.jpg_655583198

CellBest, s.r.o.

Společnost CellBest s.r.o. vznikla v roce 2010 za účelem poskytování poradenských, konzultačních služeb a obchodních činností v oblasti telekomunikací, informačních technologií a zpracování dat. Více informací o této společnosti na http://www.cellbest.biz/

 

cesnet-logo

CESNET

Sdružení CESNET se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií. Jeho hlavním úkolem je rozvoj národní e-infrastruktury CESNET, která je určena pro vědu, výzkum a vzdělávání. Více informací o této společnosti na https://www.cesnet.cz

 

ders.png_1802243842

DERS s. r. o.

Jde o ryze českou společnost s více jak desetiletou tradicí v oboru IT. Zabývá se vývojem a poskytováním software, systémovou integrací, poradenskou činností, zpracováním dat a aplikací statistických metod. Dlouhodobě spolupracuje především s vědecko-výzkumnými institucemi a organizacemi veřejné správy. Více informací o této společnosti na www.ders.cz

 

EON_RGB.jpg_1118045352

E.ON

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu ca. 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 7,5%. Více informací o této společnosti na www.eon.cz/

 

E.ON ENERGY GLOBE

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje od roku 2008 projekty a inovativní nápady v oblasti  úspor energií a ochrany životního prostředí v kategorii Obec, Firma, Mládež, Kutil, Stavba a Nápad. Projekty slouží jako inspirace pro ostatní. http://www.energyglobe.cz/

 

fosfa.png

Fosfa akciová společnost

Fosfa cíleně buduje vlastní firemní kulturu, inspirovanou důmyslným Baťovým systémem řízení. Jde o největšího zpracovatele žlutého fosforu v Evropě, českého výrobce fosforečných aditiv, detergentů, hnojiv atd. Fosfa je moderní, exportně orientovaná společnost s mnohaletou tradicí. Avšak teprve novodobá historie lemovaná jasnou strategií, cílevědomou prací, vlastním vzděláváním a nekompromisní orientací na morální hodnoty: úcta, důvěra, respekt a disciplína zajišťuje Fosfě postupný a stabilní vzestup na současnou úroveň firmy světové třídy, což vedle AAA ocenění Czechia stability rating dokládá mj. také získané prestižní hodnocení Top Rating od globálně uznávané společnosti Dun & Bradstreet. Více informací o této společnosti na www.fosfa.cz

 

logo_nej.kod1l.jpg_623648967

Galerie KODL

Galerie Kodl je aukční, prodejní a výstavní síň založená na více než stoleté rodinné sběratelské tradici. Zaměřuje se na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století v komisi či aukci. Mezi její hlavní priority patří vysoká garance prodávaných uměleckých děl a profesionální přístup, který zajišťuje jako čtvrtý nejmladší z rodinné generace PhDr. Martin Kodl, absolvent Univerzity Karlovy a soudní znalec se specializací na české malířství 19. a 20. století. Více informací o této společnosti na www.galeriekodl.cz

 

logo_nej.kod1l.jpg_623648967

JFH inženýring s.r.o.

Projekční kancelář nabízející komplexní zajištění rekonstrukcí a modernizací bytových a občanských staveb s využitím národních a evropských dotačních programů (IROP, NZÚ, BDBB, OPŽP). Dále pak poradenství zaměřené zejména na obvodové konstrukce staveb a jejich poruchy. Více informací o této společnosti na www.jfhing.cz

 

kardiolog.png_1161141823

KARDIOLOGIE NA BULOVCE, s. r. o.

Tato společnost byla založena 1. 7. 1993 a je prvním soukromým lůžkovým zdravotnickým zařízením specializovaným na diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění - ischemické choroby srdeční, vrozených či získaných srdečních vad a srdečních arytmií.
  Více informací o této společnosti na www.kardiologie-sro.cz

 

Katchem_logo.jpg_109597789

Katchem spol. s.r.o.

Společnost se zabývá především boranovou chemií, vývojem nových materiálů na bázi polyamidu-6, výzkumem a vývojem přípravků pro léčbu rakoviny pomocí neutronové záchytové terapie a technologií přípravy polyamidových prachů. Firma rovněž vyvíjí a vyrábí iniciátory a katalytické systémy pro aniontovou polymeraci a kopolymeraci laktamů. Laboratoře a výrobny společnosti se nacházejí v areálu výzkumných ústavů v Řeži u Prahy a areálu firmy Balak, a.s., v Kralupech nad Vltavou. Mezi hlavní cíle firmy patří převod nových technologií získaných převážně vlastním výzkumem do praxe. Více informací o této společnosti na www.katchem.cz

 

logo-letuska.png_159148639

Asiana (Letuška)

Asiana je firma, která na trhu působí od roku 1993. Letuska.cz je populární letenkový portál, který Asiana úspěšně provozuje řadu let. Na Letušce si zákazníci rezervují letenky a objednávají veškeré možné služby spojené s cestováním po celém světě. Více informací o této společnosti na www.letuska.cz

 

MARSH_horizontal_4c.jpg_924329626

MARSH, s.r.o.

MARSH v České republice je součástí mezinárodní společnosti, která zaujímá ve světovém měřítku vedoucí pozici v oboru pojišťovacího makléřství a poradenství v oblasti řízení rizik. Dostupnost veškerých zdrojů celosvětové sítě je ve spojení s místními odbornými znalostmi velkým přínosem pro klienty z České republiky bez rozdílu oboru podnikání. Kromě průmyslových podniků a obchodních společností se česká pobočka MARSH, s.r.o., dlouhodobě úspěšně zaměřuje na poskytování svých služeb vědecko-výzkumným ústavům, vzdělávacím institucím a organizacím státní správy a samosprávy. Více informací o této společnosti na www.marsh.cz

 

141203-logo_PCB_nove.jpg_893026908

Prague Convention Bureau, z.s.

Prague Convention Bureau je oficiálním reprezentantem Prahy v oblasti kongresového průmyslu. Je neziskovou společností založenou v roce 2008. Posláním Prague Convention Bureau je posílit kladné povědomí o hlavním městě Praze jako kongresové destinaci, zvyšovat příjmy a podporovat ekonomický růst města. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze. Více informací o této společnosti na http://www.pragueconvention.cz/.

 

logo-siemens.png_1608025532

SIEMENS

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 9 200 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Více informací o této společnosti na http://www.siemens.com/entry/cz/cz/

 

serifa13.png_1625642151

SERIFA s.r.o.

Grafické studio a tiskárna SERIFA byla založena v roce 1994, od roku 1997 je společností s ručením omezeným. Firma se zabývá kompletní polygrafickou výrobou od grafického návrhu po kompletní knihařské zpracování titulu. Předtiskovou přípravu provádí DTP studio SERIFA na počítačích MAC i PC, tiskneme na moderním čtyřbarevném a dvoubarevném stroji s obracecím zařízením pro tisk knižních bloků barevnosti 1/1. Více informací o této společnosti na www.serifa.cz

 

termo.png_615156414

TERMO + holding, a.s.

Dynamická stavebně obchodní společnost má dvacetileté zkušenosti na českém trhu. Hlavním zaměřením společnosti TERMO + holding, a.s., jsou komplexní regenerace bytových zděných, panelových i historických domů zahrnující projekční a inženýrskou činnost, technický vývoj, kontrolu kvality a finanční poradenství. Více informací o této společnosti na www.termoholding.cz

 

tesinska_tiskarna.jpg_159148639

Těšínská tiskárna, a.s.

Jedná se o významný český polygrafický podnik, nacházející se v Českém Těšíně. Předmětem činnosti této společnosti je polygrafická výroba zaměřená na sazbu, tisk a knihařské zpracování knih, brožur a časopisů. Více informací o této společnosti na www.tesinskatiskarna.cz

 

Jak se stát partnerem?

Pokud máte zájem Vy nebo Vaše firma stát se partnerem Akademie věd ČR, kontaktujte nás e-mailem na adrese partnerstvi@ssc.cas.cz nebo písemně na:  

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3
110 00  PRAHA 1

Mgr. Dita Hladíková
tel.: +420 221 403 278, +420 731 694 243
e-mail: hladikova@ssc.cas.cz