Právní předpisy z oblasti vědy a výzkumu

 

Výzkum a vývoj v ČR je zejména regulován následujícími právními předpisy