Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyLhůta pro podání žádostiPřílohy
13/2019 Fellowship Josefa Dobrovského 15.11.2019 Výzva 13/2019
Žádost 13/2019
Příloha 1 13/2019
Příloha 2 13/2019
14/2019 Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů 15.11.2019 Výzva 14/2019
Žádost 14/2019
Příloha 1 14/2019
15/2019 Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR 15.11.2019 Výzva 15/2019
Žádost 15/2019
Příloha 1 15/2019
Příloha 2 15/2019
16/2019 Mezinárodní spolupráce - Program Mobility Plus 15.11.2019 Výzva 16/2019
Žádost 16/2019
Příloha 1 16/2019
17/2019 Mezinárodní spolupráce - Platforma NORFACE a HERA 15.11.2019 Výzva 17/2019
Žádost 17/2019
Příloha 1 17/2019
18/2019 Mezinárodní spolupráce - Výzkumně vzdělávací aktivity pro výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM) 15.11.2019 Výzva 18/2019
Žádost 18/2019
19/2019 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční spolupráce s východní a jihovýchodní Asií 15.11.2019 Výzva 19/2019
Žádost 19/2019
20/2019 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv 15.11.2019 Výzva 20/2019
Žádost 20/2019
Příloha 1 20/2019
21/2019 Prezentace vědy a výzkumu AV ČR (MAP) 15.11.2019 Výzva 21/2019
Žádost 21/2019
Příloha 1 21/2019
Příloha 2 21/2019
22/2019 Strategie AV21 15.11.2019 Výzva 22/2019
Žádost 22/2019
Příloha 1 22/2019
Příloha 2 22/2019
23/2019 Stavební akce 15.11.2019 Výzva 23/2019
Žádost 23/2019
Příloha 1 23/2019
Příloha 2 23/2019
24/2019 Specifické investiční a neinvestiční náklady (NEON) 15.11.2019 Výzva 24/2019
Žádost 24/2019
Příloha 1 24/2019
Příloha 2 24/2019
Příloha 3 24/2019
Příloha 4 24/2019
25/2019 Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR 15.11.2019 Výzva 25/2019
Žádost 25/2019
Příloha 1 25/2019
Příloha 2 25/2019
Příloha 3 25/2019
26/2019 Přístrojové vybavení 15.11.2019 Výzva 26/2019
Žádost 26/2019
Příloha 1 26/2019
Příloha 2 26/2019
27/2019 Ekonomický informační systém 15.11.2019 Výzva 27/2019
Žádost 27/2019
Příloha 1 27/2019
Příloha 2 27/2019
Příloha 3 27/2019
Příloha 4 27/2019
28/2019 Počítačové sítě 15.11.2019 Výzva 28/2019
Žádost 28/2019
Příloha 1 28/2019
Příloha 2 28/2019
Příloha 3 28/2019
29/2019 Mezinárodní poradní sbory 15.11.2019 Výzva 29/2019
Žádost 29/2019
Příloha 1 29/2019
30/2019 Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků (MSM) 15.11.2019 Výzva 30/2019
Žádost 30/2019
Příloha 1 30/2019
Příloha 2 30/2019
33/2019 Akademická prémie - Praemium Academiae 31.10.2019 Výzva 33/2019
Žádost 33/2019
Příloha 1 33/2019