Aktuální výzvy AV ČR

Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyLhůta pro podání žádostiPřílohy
 momentálně není aktuální žádná výzva