Aktuální výzvy AV ČR

Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyLhůta pro podání žádostiPřílohy
08/2018 Dotace související s podporou regionální spolupráce poskytované v roce 2018 30. 11. 2018 Výzva 08/2018
Žádost 08/2018
Příloha 08/2018
12/2018 Ekonomický informační systém 23. 11. 2018
Prodloužena do 6. 12. 2018 Usnesením AR AV ČR ze dne 6. 11. 2018
Výzva 12/2018
Žádost 12/2018
Příloha 1 12/2018
Příloha 2 12/2018
14/2018 Mzdová podpora postdoktorandů 23. 11. 2018 Výzva 14/2018
Žádost 14/2018
17/2018 Podpora excelence – titul „doktor věd“ 23. 11. 2018 Výzva 17/2018
Žádost 17/2018
Příloha 17/2018
19/2018 Přístrojové vybavení 23. 11. 2018 Výzva 19/2018
Žádost 19/2018
Příloha 19/2018
21/2018 Stavební akce 23. 11. 2018 Výzva 21/2018
Žádost 21/2018
Příloha 21/2018
22/2018 Dotace související se Strategií AV21 poskytované v roce 2018 23. 11. 2018 Výzva 22/2018
Žádost 22/2018
Příloha 22/2018
24/2018 Podpora na vydávání vědecké a vědecko-populární literatury 10. 11. 2018
Prodloužena do 6. 12. 2018 Usnesením AR AV ČR ze dne 6. 11. 2018
Výzva 24/2018
Žádost 24/2018
Příloha 24/2018
25/2018 Přijetí zahraničních výzkumných pracovníků na pracovištích AV ČR v rámci bilaterálních smluv AV ČR 23. 11. 2018 Výzva 25/2018
Žádost 25/2018
Příloha 25/2018
26/2018 Hodnocení pracoviště AV ČR 15. 11. 2018
Prodloužena do 30. 11. 2018 Usnesením AR AV ČR ze dne 6. 11. 2018
Výzva 26/2018
Žádost 26/2018
Příloha 26/2018
27/2018 Podpora vzdělávacích aktivit 23.11.2018 Výzva 27/2018
Žádost 27/2018
Příloha 27/2018
28/2018 Dotace související s neočekávanými náklady poskytované v roce 2018 30.11.2018 Výzva 28/2018
Žádost 28/2018
Příloha 28/2018