Aktuálně vyhlášené výzvy AV ČR k podávání žádostí o poskytnutí institucionální dotace:

Evidenční číslo výzvyZaměření výzvyZkratka pro výzvuLhůta pro podání žádostiPřílohy
10/2020 Fellowship Josefa Dobrovského FJD 10.11.2020 Výzva 10/2020
Žádost 10/2020
Příloha 1 10/2020
Příloha 2 10/2020
11/2020 Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů PPLZ 10.11.2020 Výzva 11/2020
Žádost 11/2020
Příloha 1 11/2020
12/2020 Titul „doktor věd“ na pracovištích AV ČR DSC 10.11.2020 Výzva 12/2020
Žádost 12/2020
Příloha 1 12/2020
Příloha 2 12/2020
13/2020 Mezinárodní spolupráce MS 10.11.2020 Výzva 13/2020
Žádost 13/2020
Příloha 1 13/2020
14/2020 Mezinárodní spolupráce - Platforma HERA a NORFACE HERA-NOR 10.11.2020 Výzva 14/2020
Žádost 14/2020
Příloha 1 14/2020
15/2020 Prezentace vědy a výzkumu MAP 10.11.2020 Výzva 15/2020
Žádost 15/2020
Příloha 1 15/2020
Příloha 2 15/2020
16/2020 Strategie AV21 AV21 10.11.2020 Výzva 16/2020
Žádost 16/2020
Příloha 1 16/2020
Příloha 2 16/2020
17/2020 Stavební akce STA 10.11.2020 Výzva 17/2020
Žádost 17/2020
Příloha 1 17/2020
Příloha 2 17/2020
18/2020 Specifické investiční a neinvestiční náklady NEON 10.11.2020 Výzva 18/2020
Žádost 18/2020
Příloha 1 18/2020
Příloha 2 18/2020
Příloha 3 18/2020
19/2020 Podpora pracovišť pro orgány AV ČR a pracoviště AV ČR PČP 10.11.2020 Výzva 19/2020
Žádost 19/2020
Příloha 1 19/2020
Příloha 2 19/2020
Příloha 3 19/2020
20/2020 Přístrojové vybavení PŘI 10.11.2020 Výzva 20/2020
Žádost 20/2020
Příloha 1 20/2020
21/2020 Ekonomický informační systém EIS 10.11.2020 Výzva 21/2020
Žádost 21/2020
Příloha 1 21/2020
Příloha 2 21/2020
Příloha 3 21/2020
Příloha 4 21/2020
22/2020 Počítačové sítě KIT 10.11.2020 Výzva 22/2020
Žádost 22/2020
Příloha 1 22/2020
Příloha 2 22/2020
Příloha 3 22/2020
23/2020 Mezinárodní poradní sbory MPS 10.11.2020 Výzva 23/2020
Žádost 23/2020
Příloha 1 23/2020
24/2020 Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků MSM 10.11.2020 Výzva 24/2020
Žádost 24/2020
Příloha 1 24/2020
Příloha 2 24/2020
27/2020 Mezinárodní spolupráce - platforma CEFRES CEF 10.11.2020 Výzva 27/2020
Žádost 27/2020
Příloha 1 27/2020
28/2020 Mezinárodní spolupráce - Zahraniční výzkumní pracovníci v rámci bilaterálních smluv BIL 10.11.2020 Výzva 28/2020
Žádost 28/2020
Příloha 1 28/2020