Odbor mezinárodní spolupráce

Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
  
Karolína Rachačová, M.A.
ředitelka
E-mail: rachacova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 417, č. dv. 209/20

Sekretariát:

Bc. Pavla Barchánková
E-mail: barchankova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 267, č. dv. 118
 
Renata Štursová
E-mail: stursova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 517, č. dv. 118

Projektové oddělení:

Mgr. et Mgr. Alena Žochová (Klvaňová), Ph.D.
ERA-NET (NORFACE, HERA, EIG Japan, EIG Korea, SEA-Europe JFS)
E-mail: zochova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 566, č. dv. 118

Mgr. Lyudmyla Tysyachna
Evropský výzkumný prostor
Rámcový program Horizont 2020
Tajemnice Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje (REI)
E-mail: tysyachna@kav.cas.cz, telefon: 221 403 461, č. dv. 118

Mgr. Marie Vosečková
Evropský výzkumný prostor
Rámcový program Horizont 2020
E-mail: voseckova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 369, č. dv. 119

Bilaterální spolupráce:

Mgr. Julie Smilnická
zástupkyně ředitelky
Tajemnice Rady pro zahraniční styky AV ČR
Zahraniční pracovní cesty
Indie, Německo, Rumunsko, Slovinsko; Srbsko, Černá HoraChorvatskoMakedonie, Rakousko, Švýcarsko
E-mail: smilnicka@kav.cas.cz, telefon: 221 403 421, č. dv. 209/17 

Mgr. Petra Bezecná
Čína, Izrael, Japonsko, Tchaj-wan, Vietnam; Hong Kong, Indonésie, Korejská republika, Malajsie, Singapur, Thajsko
E-mail: bezecna@kav.cas.cz, telefon: 221 403 299, č. dv. 209/21

Mgr. Jitka Bláhová
Jihoafrická republika, Polsko, Švédsko, USA, Velká Británie; Austrálie, Dánsko, Finsko, Kanada, Norsko
E-mail: blahova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 287, č. dv. 209/19

Mgr. Denisa Jetelinová
Maďarsko, Slovensko, Belgie; Afrika – frankofonní, Francie
Visegrádská skupina akademií věd
Kongresové akce (organizace)
Tajemnice Komise pro podporu výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR zapojených do výzkumných aktivit Platformy CEFRES
E-mail: jetelinova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 354, č. dv. 110

Mgr. Danuše Pazourková
Argentina, Bělorusko, Bulharsko, Egypt, Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Mongolsko, Řecko, Španělsko, Ukrajina; Arménie, Brazílie, Gruzie, Litva, Mexiko, Moldavsko, Peru, Portugalsko, Rusko, Turecko
E-mail: pazourkova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 467, č. dv. 209/18 

* v zemích uvedených kurzívou není v současnosti realizována žádná spolupráce

 

Mezinárodní organizace:

PhDr. Klára Šámalová
ALLEA, ICSU, EASAC, IAP, IHRNASS, VVAM
E-mail: samalova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 310, č. dv. 110

Mgr. Jana Trnková
Setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau
E-mail: trnkova@kav.cas.cz, telefon: 221 403 308, č. dv. 110