Zahlavi

Prohlášení o přístupnosti

Posláním webového portálu Akademie věd ČR je přinášet důležité informace z oblasti vědy všem uživatelům.Webový portál AV ČR z tohoto důvodu dodržuje Pravidla tvorby přístupného webu (Blind Friendly Web), publikovaná v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Webový portál Akademie věd ČR se řídí metodickými pokyny Ministerstva informatiky ČR (Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu), normami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), metodickými pokyny " Blind Friendly Web " (projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

Obsah portálu je kódován pomocí syntaxe XHTML 1.0 Transitional, grafická podoba je vytvářena pomocí kaskádových stylů (CSS) dle konsorcia W3C, portál dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Velikosti textů jsou definovány tak, aby je bylo možné jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL + posun kolečka myši).

Nedílnou součástí webové prezentace Akademie věd ČR je rovněž  CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, pomocí klávesové zkratky Ctrl + P,  či přes menu Soubor - Tisk).

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).

Výjimky z přístupnosti

Informace v jiných formátech
V portálu AV ČR jsou některá data prezentována v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy, které vedou na tyto soubory, jsou v textu označeny buď upozorněním, jaký je cíl odkazu, či příslušnou ikonou s označením obsahu tohoto odkazu. V obsahu vytvářeném před rokem 2009 mohou být výjimky, které jsou postupně upravovány dle zákonných norem přístupnosti.
Formáty dokumentů v tomto portálu:
  • PDF - pro tento formát je zdarma ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - dokumenty lze prohlížet pomocí programů Open Office (zdarma), či společnost Microsoft ke svým produktům řady Office poskytuje prohlížeče volně ke stažení.
  • RTF - lze otevřít či upravovat pomocí většiny textových editorů.
  • ZIP - soubory komprimované z důvodu velikosti. K jejich rozbalení je dostupné velké množství programů.
Kontakt na technického správce portálu
Pokud v našem webovém portálu naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, abychom mohli tyto nedostatky co nejdříve odstranit.