Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce Mgr. Luďka Kaluži, Ph.D. "Sulfide Hydrotreating Catalysts by Solvent-Assisted Spreading" se koná 19. března 2019 v 10:00 hodin před komisí Chemické inženýrství v zasedací místnosti Ústavu chemických procesů AV ČR, Rozvojová1/135, Praha 6 - Suchdol.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. František Kovanda, CSc. Ústav chemie pevných látek VŠCHT
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR