Obhajoba disertační práce PhDr. Zuzany Parusnikové, CSc., "Reason and Scepticism: Hume and Popper" se koná 16. září 2019 v 10:00 hodin před komisí Filosofie v Akademickém konferenčním centru Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski
Prof. Simon Blackburn, FBA, FAAAS, FAHA University of Cambridge
Prof. PhDr. Eugen Andreanský, Ph.D. Filosofická fakulta Univerzita P. J. Šafaříka v Košicích