Obhajoba disertační práce PhDr. Martiny Klicperové, CSc., "Psychologie demokracie" se koná 21. září 2020 v 10:00 hodin před komisí Psychologie v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 612 00 Brno.

Teze disertace

Oponenti:

prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff Univessity, School of Law and Politics, Cardiff
prof. PhDr. Josef Výrost, DrSc. Centrum společenských a psychologických věd SAV Bratislava

 


 

Obhajoba disertační práce doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D., "Raný vývoj jazyka: měření, rané porozumění a faktory ovlivňující vývoj" se koná 21září 2020 v 11:30 hodin před komisí Psychologie v zasedací místnosti Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., Veveří 97, 612 00 Brno.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Dr. Barbara Mertins Fakultät für Kulturwissenschaften TU Dortmund
prof. Dr. phil. Habil. Denisa Bordag Herder-Institut, Universität Leipzig
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. Institut výzkumu dětí mládeže a rodiny MU Brno