Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce Mgr. Luďka Kaluži, Ph.D. "Sulfide Hydrotreating Catalysts by Solvent-Assisted Spreading" se koná 19. března 2019 v 10:00 hodin před komisí Chemické inženýrství v zasedací místnosti Ústavu chemických procesů AV ČR, Rozvojová1/135, Praha 6 - Suchdol.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. František Kovanda, CSc. Ústav chemie pevných látek VŠCHT
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

 


 

Obhajoba disertační práce Marcela Ciappiny, Ph.D. "Attosecond Physics at the Nanoscale: the next frontier" se koná 20. května 2019 od 14:00 hodin před komisí Fyzika kondenzovaných systémů ve velkém zasedacím sále Fyzikálního ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. Pascal Salieres Université Paris-Saclay
prof. Dr. Jamal Berakdar Naturwissenschaftliche Fakultät II, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

 

Obhajoba disertační práce Patricka Martina Lyonse, B.A., M.A., Ph.D. "Political Knowledge in the Czech Republic“ se koná 30. května 2019 v 10:00 hodin před komisí Sociologie v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Bettina Westle, Ph.D. Department of Political Science, Philipps-Universität Marburg
prof. Gabor Toka, Ph.D. Department of Political Science, Central uropean University, Budapest
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE