Komise pro obhajoby DSc. disertací v oborech Mikrobiologie, virologie a mykologie při Akademii věd České republiky
Vás zve

na obhajobu disertační práce Prof. RNDr. Tomáše Cajthamla, Ph.D., s názvem

Mechanismy biodegradace organických polutantů a nově se objevujících mikropolutantů ligninolytickými houbami

konanou v úterý dne 29. října 2019 v Kinosále Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Areál ústavů Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč) od 10,00 hodin.

 

Uchazeč:      

  • Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
    Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Oponenti:

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav biochemie a mikrobiologie, FPBT, Praha;
Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. Masarykova univerzita Brno
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Brno;
Prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha;

 

Teze disertace

S prací je možné se seznámit u předsedy komise.

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Předseda komise
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
14220 Praha 4-Krč; gabriel@biomed.cas.cz, 296442231