Obhajoba disertační práce Patricka Martina Lyonse, B.A., M.A., Ph.D. "Political Knowledge in the Czech Republic“ se koná 30. května 2019 v 10:00 hodin před komisí Sociologie v zasedací místnosti Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1.

Teze disertace

Oponenti:

prof. Bettina Westle, Ph.D. Department of Political Science, Philipps-Universität Marburg
prof. Gabor Toka, Ph.D. Department of Political Science, Central uropean University, Budapest
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE