Francouzské centrum pro výzkum ve společenských a humanitních vědách v Praze (CEFRES) působí v Praze od roku 1991. Je členem sítí francouzských výzkumných institutů v zahraničí a od roku 2007 působí zároveň jako servisní a výzkumné pracoviště francouzského národního centra pro vědecký výzkum Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
 
Díky smlouvě z 21. listopadu 2014 mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, CNRS, Akademií věd České republiky a Univerzitou Karlovou v Praze vznikla společná platforma vědecké spolupráce mezi pracovišti CEFRES, AV ČR a UK, nazvaná Platforma CEFRES. Od prosince 2015 sídlí CEFRES v areálu pracovišť AV ČR Na Florenci 3.
 
Platforma CEFRES zajišťuje společné vědecké programy, podporuje rozvíjení mladých vědeckých pracovníků a přispívá k šíření výsledků společné vědecké práce.
 
AV ČR rozvíjí mezinárodní spolupráci v rámci Platformy CEFRES prostřednictvím podpory výzkumných aktivit z oblasti společenských a humanitních věd. (omezený přístup)
 
Program TANDEM
 
Projekt 2018–2020: Bewildering Boar: Changing Cosmpolitics of Hunt in Europe and Beyond, řešitelé: Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. (Etnologický ústav AV ČR) a Virginie Vaté, PhD. (CNRS)
O projektu vyšel francouzsky článek v bulletinu CNRS (květen 2019) na straně 10.
 
Vědecký program CEFRESU je vymezen třemi výzkumnými osami, k jejichž naplnění jsou mj. vypisována každoročně stipendia pro PhD studenty a postdoktorandy.
V zimním semestru 2015 zahájil CEFRES nový vědecký program pod názvem Visegrádské fórum, jehož dlouhodobým cílem je podnítit vzájemnou spolupráci mezi badateli z Francie a zemí Visegrádské čtyřky. Pražští rezidenční hosté pozvaní v rámci Visegrádského fóra jsou špičkovými vědci z některé z francouzských institucí. Program slouží nejen k vzájemné výměně a diskusi o metodách výzkumu, ale také jako podpora zapojení PhD studentů do výzkumu.
 
Činnost Platformy CEFRES zajišťuje Řídící výbor, který je tvořen členy tří partnerských institucí a zasedá třikrát ročně.

Členové Řídícího výboru Platformy CEFRES 2018–2019
 
Statutární členové Řídícího výboru
  • Pavel Baran, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES
 
Zástupci Univerzity Karlovy v Praze
 
Zástupci Akademie věd České republiky