16. 09. 2019
S blížícím se podzimem začínají naše kraje v menších i obrovských hejnech opouštět stěhovaví ptáci. Letí tisíce kilometrů daleko do svých zimovišť, aby se zjara opět neomylně vrátili zpět na zdejší hnízdiště. Kam přesně míří a kudy? ...
12. 09. 2019
Robotizovaný průmysl, automatizované domácnosti, robotičtí pečovatelé – jasné trendy velmi blízké budoucnosti. Jak ale umělou inteligenci sladit s etickými normami lidské společnosti? ...
11. 09. 2019
Většina rostlin žije v symbióze s půdními houbami, které jim poskytují vodu a minerální živiny. Mezinárodní tým s českou účastí zkoumal mechanismy, jimiž rostliny vzájemné soužití kontrolují, aby se houba ze spojence nestala parazitem. ...
10. 09. 2019
Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou včera zahájil 15. ročník mezinárodní konference věnované ekologii a managementu invazních rostlin. ...
10. 09. 2019
Expert na dobu pozdního středověku, životopisec a znalec díla Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského, ale také znovuobnovitel Historického ústavu Akademie věd a zakladatel Centra medievestických studií: František Šmahel, nestor české historické ...
09. 09. 2019
Vědci z Ústavu experimentální botaniky AV ČR se podíleli na výzkumu, jehož výsledky nyní uveřejnil časopis Scientific Reports. ...
09. 09. 2019
Archiv orientální, časopis založený proslulým klínopiscem Bedřichem Hrozným, oslavuje v letošním roce 90 let od svého vzniku. Mezinárodně uznávaný luštitel starobylého jazyka Chetitů jej založil i díky štědrému daru prezidenta Masaryka. ...
05. 09. 2019
V únoru 2019 vyzvalo výzkumné centrum ELI Beamlines vědeckou komunitu, aby předložila návrhy k realizaci výzkumných projektů v experimentální hale E1, která slouží k výzkumu týkajícímu se aplikací v molekulárních, biomedicínských a materiálových ...